КАНЦЕЛАРИСКИ ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛИ

Ножици
Страна каталогШифраАртикалЕдиница мера Цена во МКД без ДДВ 
160/0696Ножици DELI 6005 140ммпарче47.50
160/2192Ножици DELI 37454 152ммпарче53.00
160/2991Ножици DELI 6058 175ммпарче62.00
160/0395Ножици DELI 6050 175ммпарче97.00
160/2807Ножици DELI 37455 185ммпарче65.00
160/0696Ножици DELI 6005 140ммпарче49.50
160/0681Ножици DELI 6003 175ммпарче57.00
160/0679Ножици DELI 6002 195ммпарче69.50
160/0683Ножици DELI 6010 210ммпарче85.00
161/1480Ножици Noki 6009 245ммпарче99.00
161/1479Ножици Noki 6008 210ммпарче85.00
161/3377Ножици ZA-847парче44.00
161/2643Ножици П-245  245ммпарче57.00
161/2644Ножици П-270  270ммпарче63.00
161/0630Ножици Deli 37453 130ммпарче43.00
161/2140Ножици Deli 37451 130ммпарче43.00
163/0785Ножици С20010 245ммпарче63.00
163/2095Ножици С2009 210ммпарче49.50
163/1628Ножици С2007 175ммпарче38.50
163/2112Ножици 3205 130ммпарче19.00
163/1944Ножици Deli 0603 170ммпарче46.00
 
Скалпери
 
164/1374Скалпер ПВЦ голем АРК 377 со метален врвпарче26.50
164/0678Скалпер ПВЦ мал АРКпарче11.00
164/0996Скалпер ПВЦ големпарче16.50
164/3397Скалпер метален голем АРК 1630парче66.00
164/2850Скалпер DELI 2039парче46.00
164/1903Скалпер DELI 2048парче64.00
164/0022Скалпер DELI 2031  малпарче36.50
164/2013Скалпер DELI 2047парче81.50
164/0466Скалпер DELI 2045  голем,метален парче132.00
165/0452Скалпер DELI 2043  голем,метален врвпарче85.00
165/0691Скалпер DELI 2041  голем,метален врвпарче76.00
165/0020Скалпер DELI 2046  голем,метален врвпарче69.50
165/0957Нож за скалпер мал , 10 ножиња АРК/ЗАпарче20.00
165/0453Нож за скалпер голем , 10 ножа АРК/ЗАпарче43.00
165/0447Нож за скалпер голем , 10 ножа Делипарче54.00
 
Држачи за селотејп
 
165/1954Држач за селотејп DELI 811 – 15ммx33мпарче65.00
166/0709Држач за селотејп DELI 814 – 15ммx33мпарче70.50
166/0713Држач за селотејп DELI 815 – 15ммx33мпарче93.50
166/1952Држач за селотејп DELI 816 – 15ммх33м и 15ммх66мпарче162.00
166/1315Држач за селотејп DELI 810 -15ммх33мпарче108.00
166/2259Држач за селотејп DELI 808 *15ммх33мпарче76.00
166/1012Држач за селотејп DELI Е809-15ммх33мпарче145.00
168/0572Држач за селотејп Alldo-015-15ммх33мпарче54.00
168/2055Држач за селотејп DELI 801 Рачен 48ммх50мпарче99.00
168/0719Држач за селотејп DELI 804 –  Рачен 48ммх50мпарче231.00
 
Селотејп
 
168/0663Селотејп 15мм х 33м парче7.00
169/1375Селотејп 15мм х 33м ТОЗ 1/1 парче10.50
169/3078Селотејп 15мм х 5м холограм парче9.00
169/0327Селотејп гратис/подарокпарче41.00
168/1124Селотејп 19мм х 33м невидливпарче21.00
169/0664Селотејп 15мм х 66 мпарче15.50
169/1672Селотејп 24мм х 66 мпарче16.50
169/1409Селотејп Kamat – 48мм х 50м (мат и прозирен)парче30.00
171/0798Селотејп Aero ВА – 48мм х 50м (мат и прозирен)парче30.00
171/0437Селотејп Aero solvent – 48мм х 50м (мат и прозирен)парче44.00
1711767Селотејп Aero 48мм х 50м белпарче35.00
171/0290Селотејп 48мм х 50м бел,плав,црвен,зелен,жолтпарче38.50
171/0771Селотејп 48мм х 10м армиран парче66.00
171/3322Селотејп 48мм х 110м Aero VA парче57.00
171/1058Селотејп двостран 48мм х 10мпарче48.50
171/1059Селотејп двостран 36мм х 10мпарче35.00
171/1066Селотејп двостран 24мм х 10мпарче25.50
171/1713Селотејп двостран 18мм х 10мпарче20.00
172/2123Селотејп хартиен 48мм х 20мпарче52.00
172/2124Селотејп хартиен 36мм х 20мпарче43.00
172/0707Селотејп хартиен 24мм х 20мпарче34.00
172/1062Селотејп хартиен 18мм х 20мпарче25.50
 
Спајалици и Кутии за спајалици
 
172/0242Спајалици 2 Tozпарче9.50
172/0493Спајалици 3 Tozпарче10.00
172/0946Спајалици 4 Tozпарче13.00
172/0520Спајалици 5 Tozпарче25.00
172/0485Спајалици 6 Tozпарче32.00
172/2940Спајалици Delta 2парче10.00
172/0952Спајалици Delta 3парче10.00
172/1404Спајалици Delta 4парче14.50
172/1609Спајалици Delta 5парче31.00
172/1988Спајалици Delta 6парче36.50
172/0070Спајалици Delta 7парче32.00
172/0077Спајалици Delta 8парче40.00
172/1371Спајалици во боја ДЕЛИ 0038парче32.00
172/0620Спајалици во боја ДЕЛИ 0024парче20.00
172/0239Спајалици во боја ДЕЛИ Е39716парче16.50
173/0238Кутиja за спајалици  891парче24.00
173/0738Кутиja за спајалици  DELI 988парче37.50
173/0739Кутиja за спајалици  DELI 9881парче38.50
 
Ситен канцелариски материјал
 
173/0254Штипки Deli  – 15ммпарче2.20
173/0253Штипки Deli  – 19ммпарче3.00
173/0252Штипки Deli  – 25ммпарче3.50
173/0251Штипки Deli  – 32ммпарче4.50
173/0250Штипки Deli  – 41ммпарче5.50
173/0249Штипки Deli  – 51ммпарче8.00
173/1721Штипки во боја  Deli 8586  – 15мм  1/48парче71.50
173/1719Штипки во боја  Deli 8585  – 19мм  1/40парче77.00
173/1718Штипки во боја  Deli 8584  – 25мм  1/40парче121.00
173/1717Штипки во боја  Deli 8583  – 32мм  1/20парче98.00
173/0903Штипки во боја  Deli 8582  – 41мм  1/16парче121.00
173/1005Штипки во боја  Deli 8581  – 51мм  1/12парче110.00
 
Притискачи
 
173/0228Притискач DELI 0020парче17.00
174/0621Притискач Deli 0031 , мешани бои,1/100парче60.50
174/2225Притискач Deli 0021 , мешани бои,1/35парче26.50
174/2776Притискач Deli 0042 , мешани боипарче42.00
174/1822Притискач АРК 6545 за плута во бојапарче13.00
174/0467Притискач Rio 1505 , мешани бои,за плутапарче10.50
174/0480Шпенагли металнипарче10.50
175/0760Притискачи за плута Deli 0030парче64.00
175/2855Притискачи метални ARK 1045парче9.00
175/2832Притискачи метални Deli 0022парче26.50
 
Коректурни средства
 
175/0226Коректор единечен 1/1 Елит парче21.50
175/0227Коректор сет 1/2 Елитпарче55.00
178/3317Коректор пенкало 4мл. Елит  парче22.00
176/0677Коректор пенкало 7мл. Елит парче27.50
178/0443Коректор трака 5мм х 8м Елит парче30.00
179/1463Коректор трака 5мм х 6м Елит парче25.50
175/1311Коректор BIC 1/1 20мл.парче44.00
176/1940Коректор трака BIC 6м.парче60.50
176/2332Коректор пенкало BIC 8мл.парче71.50
176/2400Коректурна трака Deli 8110 8мпарче43.00
176/1275Коректурна трака Deli 7204 8мпарче35.00
176/0436Коректурна трака Deli 7264 5мпарче36.50
178/0829Коректор NOKI  единечен 1/1парче24.00
178/0828Коректор NOKI  со сунѓерче единечен 1/1парче26.50
178/0831Коректор NOKI  сет 1/2парче51.00
179/1471Коректурна трака NOKIпарче42.00
179/0401Коректурна трака ГЛОБОКС 5мм х 8м 6933парче30.00
179/0676Коректурна трака Deli 7206парче40.00
179/1549Коректор пенкало Deli 39296 7мл.парче27.50
179/1868Коректор пенкало Deli 39284 4мл.парче24.00
179/2755Коректор пенкало нокипарче35.00
 
Магнети
 
180/0570Магнети DELI 7823 дијаметар 15мм 1/12парче33.00
180/0569Магнети DELI 7824 дијаметар 20мм 1/12парче38.50
180/0568Магнети DELI 7825 дијаметар 30мм 1/6парче49.50
 
Мокрилка
 
180/0727Мокрилка DELI 9109 со топчепарче52.00
180/0029Мокрилка  дијаметар 90мм 21196парче27.50
180/0096Гел за прсти Аеропарче60.50
 
Каса
 
181/1871Каса метална 6″парче495.00
181/0307Каса метална 8″ парче572.00
181/1686Каса метална 10″парче704.00
181/0354Каса метална 12″парче979.00
 
Eмственик, Ластик
 
181/2143Eмственик 20 метрапарче85.80
181/1681Eмственик 40 метрапарче159.50
182/1207Eмственик 100 метрапарче390.50
180/0349Ластик Ф-40;60;80;100;120 ммпарче368.50
 
Лепаци
 
182/0150Лепак  OHO 20 грамапарче26.50
182/0149Лепак  OHO 40 грамапарче32.50
182/1678Лепак UFOпарче13.00
182/1396Лепак стик BIC 8гр. Екопарче29.00
183/2696Лепак стик BIC 21гр.Екопарче49.50
183/2667Лепак секундарен BICпарче32.00
183/0146Лепак магнетин 370 40мл.парче31.00
183/2695Лепак магнетин 340 25мл.парче26.50
183/2617Лепак DELI 7302 ;50mlпарче18.00
183/2618Лепак DELI 7303 ;125mlпарче27.50
185/1321Лепак DELI 7168 8грпарче16.50
185/0124Лепак стик DELI Е7122 21грпарче26.50
182/2693Лепак стик DELI Е7129 15грпарче23.00
185/0995Лепак стик DELI Е7121 9грпарче18.00
185/1753Лепак стик DELI Е7119 8гр 4боипарче15.50
185/2463Лепак стик DELI Е7123 36грпарче40.00
186/0095Лепак секундарен Deli E7146 3грпарче13.00
186/0105Лепак секундарен Deli E7144 8грпарче21.00
186/0563Лепак универзален Deli E7140 7млпарче16.50
186/0954Лепак универзален Deli E7149 20млпарче31.00
186/2990Лепак стик NOKI 3440 40гр.парче43.00
186/1787Лепак стик NOKI 3315 20гр.парче24.00
187/1225Лепак стик NOKI 3410 10гр.парче18.00
187/2611Лепак стик ГЛОБОКС 2129 9гр.парче18.00
187/2623Лепак стик ГЛОБОКС 2132 15гр.парче30.00
187/2622Лепак течен ГЛОБОКС 2683 55гр.парче14.50
185/3311Лепак во чаша 100гр. КОНЕКТпарче60.50
187/0144Лепак во чаша 100гр. Karbofix парче72.00
 
Лупи
 
187/2773Лупа DELI 9092 дијаметар 50ммпарче80.00
187/2772Лупа DELI 9091 дијаметар 60ммпарче92.50
187/2821Лупа DELI 9090 дијаметар 75ммпарче108.00
 
Чаши ПВЦ за прибор
 
188/2482Чаша пвц Deli 9143парче125.00
188/0702Чаша пвц Deli 907парче49.50
188/2636Чаша пвц Ark 566парче35.00
188/0378Чаша пвц Deli 9150парче87.00
188/2762Чаша пвц Deli 9155парче97.00
188/0610Чаша пвц Deli 9138парче92.50
187/1847Чаша пвц Deli 9145парче92.50
 
Боја за печат
 
189/0714Боја за печат Елит (плава,виолетова,црна,црвена,зелена)парче24.00
189/0684Боја за печат Тоз парче54.00
189/2640Боја за печат 024 (виолетова и плава)парче21.00
 
Јастуче за печат
 
189/1685Јастуче за печат Елит/Хорс 3 малопарче35.00
189/1355Јастуче за печат Елит/Хорс 2 големопарче38.50
189/0501Јастуче за печат Дели 9894 67х106ммпарче71.50
 
Датумари,печати
 
190/0708Датумар нумератор 8 бројкипарче247.50
190/2642Датумар 402 бројки, големпарче104.50
190/Датумар Тродат (сите видови, изработка по нарачка)парче/
190/0870Восок за печат топол/ладен    1/10парче396.00
 
Коноп
 
274/0670Kоноп мал тенок 80гр.парче38.50
274/0669Kоноп среден тенок 200гр.парче79.00
274/1241Kоноп голем тенок 500гр.парче159.50
274/1242Kоноп голем дебел 500гр.парче131.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *