КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

ЦД-ДВД медиуми
Страна каталог шифра  Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
238 /2355 CD-R парче 10.00
238 /0272 CD-R Verbatim , Spindle 1/50 парче 13.00
238 /1674 CD-R Verbatim slim опаковка Printable парче 36.50
238 /1710 CD-R Verbatim color ,(во боја) парче 15.50
238 /0325 CD-R Verbatim PVC опаковка парче 46.00
238 /1726 CD-RW Verbatim парче 47.50
239 /1774 DVD-R парче 12.00
239 /2232 DVD+RW Verbatim во опаковка парче 59.50
239 /1652 DVD – R Verbatim парче 19.00
239 /1287 DVD – R Verbatim slim опаковка парче 32.00
239 /2681 DVD – R Verbatim Printable во опаковка парче 37.50
239 /1302 DVD-RW Verbatim Color slim опаковка парче 60.50
240 /2433 DVD+RW Verbatim Color slim опаковка парче 68.00
Папки и кутии за ЦД-ДВД
240 /1671 ЦД плик  хартиен парче 1.00
240 /2547 ЦД плик ПВЦ парче 1.20
240 /0724 Опаковка за ЦД ,пвц тенка(slim) парче 9.50
240 /0587 Папка за ЦД 1/ 96 парче 159.50
240 /0584 Папка за ЦД 1/ 48 парче 109.00
УСБ-меморија
241 /2289 USB меморија П263 8гига парче 506.00
241 /1497 Усб  СМАРТ 8гига парче 385.00
241 /1809 Усб картица Ц609 8гига парче 506.00
241 /2031 Усб М101 16гига парче 506.00
241 /0992 Усб 32 гига М101 парче 748.00
241 /1810 Усб 64 гига парче 1,408.00
Рибони
242 /0656 Рибон  MX-80 , за иглични принтери LQ-300 ,LX-300… парче 109.00
242 /0657 Рибон  MX-100 , за иглични принтери … парче 137.50
242 /0148 Рибон  FX-590/890 , за иглични принтери … парче 175.00
242 /0658 Рибон-Лента за калкулатор,црна и црвено-црна парче 59.50
242 /0019 Рибон-Лента за машина ,црвена/ црна парче 64.00
242 /1540 Рибон  LQ-670/680 , за иглични принтери … парче 126.50
242 /0059 Рибон  ролер за калкулатор IR40T парче 132.00
242 /1639 филм за факс  Панасоник КЏ-ФА 57/93 парче 297.00
242 /2091 Рибон PR2 оливети парче 148.50
Тонери компатибилни Laser Art
242 /0114 Тонер HP 2612А парче 385.00
242 /0093 Тонер HP 7115А парче 638.00
242 /1198 Тонер HP 435А парче 363.00
242 /0084 Тонер HР 436А парче 439.00
242 /1214 Тонер HP 4092А парче 715.00
242 /0955 Тонер HP 5949А парче 539.00
242 /1598 Тонер HP 285А парче 363.00
242 /1211 Тонер HP 505А парче 517.00
242 /1658 Тонер HP 7553А парче 539.00
242 /0600 Тонер НР 283 парче 407.00
242 /1853 Тонер HP 278А парче 363.00
242 /1372 Тонер HP 279А парче 434.50
242 /1119 Тонер HP 226А парче 1,485.00
242 /0985 Тонер HP 280А парче 572.00
242 /1397 Тонер SAMSUNG D111S парче 913.00
242 /0350 Тонер SAMSUNG D101S парче 759.00
242 /2209 Тонер SAMSUNG D116L парче 1,045.00
242 /1323 Тонер SAMSUNG 4623/1910 парче 759.00
242 /0471 Тонер FX-10 за Canon парче 385.00
242 /2035 Тонер за SAMSUNG  ML-1610,ML-2010,SCX-4521, Xerox 3117 парче 682.00
242 /1368 Тонер SAMSUNG 1660/1042 парче 847.00
242 /1398 Тонер SAMSUNG 1640 парче 759.00
Тонери oригинални ОЕМ HP
242 /0420 Тонер Q2612A за HP парче  По барање
242 /0823 Тонер C7115A за HP парче  По барање
244 /0802 Тонер CB435A за HP парче  По барање
244 /1196 Тонер CB436A за HP парче  По барање
244 /1984 Тонер C283A за HP парче  По барање
244 /0918 Тонер Q285А за HP парче  По барање
244 /1156 Тонер CE505A за HP парче  По барање
244 /1640 Тонер Q7553A за HP парче  По барање
245 /0894 Тонер  С5949 за HP парче  По барање
Мауси
245 /0812 Маус  USB-приклучок парче 148.50
245 /1816 Маус  USB-приклучок GENIUS парче 280.50
245 /1790 Маус бежичен парче 368.50
245 /2356 Подлога за маус парче 60.50
Тастатури
247 /0811 Тастатура, USB-приклучок парче 170.50
247 /2995 Тастатура, USB-приклучок GENIUS парче 533.50
247 /0051 Компримиран воздух парче 275.00
Звучници и слушалки
247 /1755 Звучници парче /
247 /0967 Слушалки парче /
Продолжен кабел
248 /2113 Продолжен кабел ,6 приклучоци 3 метра со прекинувач парче 417.00
248 /2114 Продолжен кабел ,3 приклучоци 5 метра со прекинувач парче 462.00
248 /2146 Продолжен кабел ,6 приклучоци 5 метра со прекинувач парче 605.00
248 /2117 Продолжен кабел ,5 приклучоци 3 метра со прекинувач парче 434.50
248 /0528 Продолжен кабел ,5 приклучоци 5 метра со прекинувач парче 561.00
248 /1594 Продолжен кабел ,3 приклучоци 3 метра со прекинувач парче 280.50
248 /1388 Продолжен кабел ,3 приклучоци 1.4 метра со прекинувач парче 231.00
248 /3084 Продолжен кабел ,3 приклучоци 1.4 метра со прекинувач парче 275.00
248 /1402 Продолжен кабел ,3 приклучоци 1.4 метра со прекинувач парче 308.00
Батерии
248 /1612 Батеријa AA 1,5В PAIRDEER парче 15.50
248 /1151 Батеријa AAА 1,5В PAIRDEER парче 15.50
248 /2239 Батерии 9В парче 115.50
СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА КОМПЈУТЕР
245 /1967 Спреј за компјутер парче 109.00
245 /0675 Марамици за компјутер парче 109.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *