ПЕРФОРАТОРИ

Перфоратори-Дупчалки
Страна каталог шифра  Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
26 /3001 Перфоратор Alldo 6360 60листа парче 780.00
26 /1255 Перфоратор Alldo 6326 40листа парче 300.00
26 /2994 Перфоратор Alldo 6345 30листа парче 228.00
26 /2544 Перфоратор Alldo 6319 20листа парче 120.00
26 /2534 Перфоратор Alldo 6304 10листа парче 84.00
26 /2287 Перфоратор DELI 0123 20листа парче 203.00
27 /2027 Перфоратор  DELI 0136  -(10листа) парче 102.00
27 /0934 Перфоратор  DELI 0137  -(20листа) парче 144.00
27 /1839 Перфоратор  DELI 0138   -(35листа) парче 270.00
27 /2493 Перфоратор DELI 0112   – (15 листа) парче 108.00
27 /0611 Перфоратор DELI 0105   – (15 листа) парче 162.00
27 /1725 Перфоратор DELI 0113   – (20 листа) парче 203.00
29 /1118 Перфоратор DELI 0125   – (20 листа) парче 215.00
29 /1669 Перфоратор DELI 0135   – (35 листа) парче 323.00
29 /1083 Перфоратор DELI 0126   – (35 листа) парче 323.00
29 /1551 Перфоратор DELI 0120   – (40 листа) парче 335.00
29 /1608 Перфоратор DELI 0119  – (25 листа) парче 215.00
29 /0599 Перфоратор DELI 0107   – (25 листа) парче 215.00
30 /1794 Перфоратор DELI 0103   – (10 листа) парче 114.00
30 /0200 Перфоратор STD H-10   – (10 листа) парче 143.00
30 /0199 Перфоратор STD H-20   – (20 листа) парче 203.00
30 /0198 Перфоратор STD H-30   – (30 листа) парче 311.00
30 /0948 Перфоратор STD H-40   – (40 листа) парче 419.00
30 /0951 Перфоратор  STD  P 865   – (65 листа) парче 1,194.00
31 /3055 Перфоратор  STD P-300 – (30 листа) парче 431.00
31 /3056 Перфоратор  STD P-500 – (50 листа) парче 936.00
31 /3057 Перфоратор  STD P-1000 – (100 листа) парче 3,840.00
32 /1458 Перфоратор STD P 1500   – (150 листа) парче 4,500.00
31 /0196 Перфоратор DELI  0150   – (150 листа) парче 3,120.00
32 /1039 Перфоратор DELI 0121 (за 4 дупки) парче 456.00
32 /0742 Перфоратор DELI Е0101 (12листа) парче 107.00
32 /1638 Перфоратор DELI 0115    (за 1 дупка) парче 90.00
32 /1879 Дупчалка ужигла за белешки Deli 0241 парче 44.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *