ХЕФТАЛИЦИ

Хефталици
Страна каталогшифраАртикалЕдиница мера Цена во МКД без ДДВ 
10/0087Хефталица Alldo QD522 24/6 клешта голема 50листапарче210.00
10/0103Хефталица Alldo 8517А 24/6 клешта средна 20листапарче144.00
10/0169Хефталица Alldo 8517А No:10 клешта мала 20листапарче104.50
10/1274Хефталица Alldo 8240 200листа 23/6—-23/23 парче825.00
11/1797Хефталица Alldo 8120 100листа 23/6—-23/13парче396.00
10/0592Хефталица DELI 0329 – (клешта , 24/6 ,26/6 , 20 листа)парче187.00
11/1724Хефталица DELI 0319 – (мала столна , 24/6 , 26/6,  20 листа)парче98.00
11/0208Хефталица DELI 0305 – (мала столна , 24/6 , 26/6,  20 листа)парче93.50
11/1117Хефталица DELI 0337 – (24/6 , 26/6,  20 листа)парче126.50
11/0901Хефталица DELI 0339 – (24/6,  20 листа)парче151.00
13/0781Хефталица DELI 0391 – (23/10, 60 листа)парче434.50
18/0586Хефталица DELI 0334 – (долга столна , 24/6 , 26,6 ,  25 листа)парче273.00
13/0209Хефталица DELI 0390 – (столна 15-80листа 23/6—23/13)парче594.00
13/0207Хефталица DELI 0395   (голема 250л)парче1,094.50
15/0068Хефталица клешта Deli 39803 хромиранапарче217.00
18/2621Хефталица клешта Deli 0349 до 20лпарче218.00
15/0069Хефталица Deli 0392  (столна 50л)парче473.00
15/0043Хефталица Deli Е39804 (клешта 50л)парче263.00
16/2220Хефталица Deli 0394     (столна до 100л)парче500.50
15/1133Хегталица Deli  0487  (столна 80л)парче759.00
18/1563Хефталица Deli 0486   (столна 100л)парче984.50
16/1013Хефталица Deli Е0386   (столна 120л)парче1,094.50
16/0212Хефталица Deli Е0387   (столна до 80л)парче778.00
18/2051Хефталица Deli Е0385 (столна до 210л)парче1,265.00
19/0589Хефталица Deli 0302  (столна 12л)парче49.50
19/0557Хефталица Deli 0304  (столна 12л)парче50.00
22/0362Хефталица Deli 0308   – (столна  , 24/6 , 26/6 , 20 листа )парче119.00
22/3058Хефталица А-100  (столна 25л)парче236.50
22/3059Хефталица А-200  (столна 25л)парче274.00
22/3060Хефталица А-400  (столна 25л)парче846.00
19/0886Хефталица STD S-130   – (клешта  , 10 , 16 листа )парче175.00
19/1927Хефталица STD S-160   – (клешта  , 24/6 , 26/6 , 25 листа )парче241.00
19/0871Хефталица STD S-150   – (клешта  , 24/6 , 26/6 , 25 листа )парче208.00
21/0905Хефталица STD S-170   – (клешта  , 24/6 , 26/6 , 45 листа )парче362.00
21/0950Хефталица STD HS-1000   – (столна голема , 100 листа) парче632.50
21/0949Хефталица STD HS-2000   – (столна голема , 160 листа) парче1,155.00
21/1468Хефталица STD HS-3000   – (столна голема , 240 листа) парче1,639.00
22/0481Хефталица Delta 105 метална – (клешта,24/6, 26/6, 35 листа) парче285.00
22/1882Хефталица Delta mini 107  метална – (клешта,24/6, 26/6, 30 листа) парче214.50
 
Дехефталици
 
23/0050Дехефталица Deli 0236парче104.50
23/1002Дехефталица Deli E0231парче25.50
23/0256Дехефталица ЗА 1064парче23.00
23/0222Дехефталица Delta 128парче109.00
 
Муниција за хефталици-Хефтиглици
 
24/0484Иглици Delta 24/6  1/1000парче12.00
24/1872Иглици Алдо 24/6  1/1000парче10.00
24/0244Иглици Excel  10 1/1000парче8.00
24/2164Иглици Excel  24/6 1/1000парче9.50
24/0246Иглици Deli   24/6 1/1000парче10.20
24/0247Иглици Ноки  24/6 1/1000парче10.00
24/0383Иглици STD 23/6 1/1000парче26.50
24/0387Иглици STD 23/8 1/1000парче32.00
24/1461Иглици STD 23/10 1/1000парче36.50
24/0392Иглици STD 23/13 1/1000парче42.00
24/0446Иглици STD 23/15 1/1000парче52.00
24/1459Иглици STD 23/17 1/1000парче57.00
24/1460Иглици STD 23/20 1/1000парче64.00
24/1462Иглици STD 23/24 1/1000парче91.50
24/1051Иглици 23/10 Дели 0015парче32.00
24/1647Иглици 23/13 Дели 0013парче37.50
24/1766Иглици 23/23 Дели 0014парче71.50
24/0695Иглици 23/17 Дели 0017парче53.00
24/1897Иглици Rapesco 923/14 1/1000парче57.00
24/1899Иглици Rapesco 923/17 1/4000парче264.00
24/1900Иглици Rapesco 923/20 1/4000парче319.00
24/1901Иглици Rapesco 923/23 1/1000парче96.00
24/1893Иглици  26/6 1/1000 Deliпарче10.00
24/1894Иглици Rapesco 66/6 1/5000парче93.50
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *