ХАРТИЕНА ГАЛАНТЕРИЈА

Хартиена галантерија Тетратки Страна каталог Шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ  75 /1955 Тетратка А5,меки корици Лотекс 52л парче 17.00 75 /1986 Тетратка А4,меки корици Лотекс 52л парче 37.00 75 /0728...