ХЕФТАЛИЦИ

Хефталици Страна каталог шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ 10 /0087 Хефталица Alldo QD522 24/6 клешта голема 50листа парче 229.20 10 /0103 Хефталица Alldo 8517А 24/6 клешта средна 20листа парче 157.20...