МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА УКОРИЧУВАЊЕ

Машини и опрема за укоричување
Страна каталог шифра  Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
211 /0306 Уред за укоричување Deli  3870 парче 3,410.00
212 /1337 Уред за укоричување Deli  3871 парче 3,245.00
212 /0232 Уред за укоричување Deli  3872 парче 3,608.00
212 /1136 Уред за укоричување Deli  3873 парче 4,235.00
214 /0379 Уред за укоричување  2188 парче 3,300.00
213 /1917 Уред за пластифицирање Deli  3893 А4 парче 2,145.00
213 /0277 Уред за пластифицирање Deli  3894  A3 парче 2,805.00
214 /2606 Уништувач за хартија OS 080D парче 3,240.00
214 /2672 Уништувач за хартија OS 1001 парче 4,800.00
210 /1011 Корица А4 за укоричување картонска бела парче 3.00
210 /1044 Корица А4 за укоричување картонска во боја парче 3.00
210 /1706 Корица А3 за укоричување картонска во боја парче 6.00
210 /2174 Корица А3 за укоричу ПВЦ прозирна 150мик парче 10.00
210 /1006 Корица А4 за укоричу ПВЦ прозирна 150мик парче 3.00
210 /0078 Корица А4 за укоричу ПВЦ прозирна 180мик парче 4.50
210 /1028 Корица А4 за укоричу ПВЦ прозирна 200мик парче 5.00
210 /1099 Корица А4 за укоричу ПВЦ прозирна 250мик парче 5.00
210 /1007 Корица А4 за укоричу ПВЦ во боја 150мик парче 4.00
210 /1634 Фолија за пластифицирање 86х54 125мик 100/1 пакетче 73.00
210 /2150 Фолија за пластифицирање 95х65 125мик 100/1 пакетче 86.00
210 /0598 Фолија за пластифицирање А4 80мик. парче 5.00
210 /1510 Фолија за пластифицирање А4 125мик. парче 7.00
210 /1160 Фолија за пластифицирање А4 150мик. парче 8.00
210 /0838 Спирала пвц за укоричување 6мм до 25листа парче 1.20
210 /0692 Спирала пвц за укоричување 8мм до 45листа парче 1.50
210 /0693 Спирала пвц за укоричување 10мм до 65листа парче 2.20
210 /0694 Спирала пвц за укоричување 12мм до 100листа парче 3.00
210 /0703 Спирала пвц за укоричување 14мм до 130листа парче 3.30
210 /1509 Спирала пвц за укоричување 16мм до 145листа парче 3.20
210 /1911 Спирала пвц за укоричување 18мм до 160листа парче 3.50
210 /0704 Спирала пвц за укоричување 19мм до 175листа парче 4.00
210 /1095 Спирала пвц за укоричување 20мм до 195листа парче 4.30
210 /0711 Спирала пвц за укоричување 22мм до 220листа парче 4.00
210 /1096 Спирала пвц за укоричување 25мм до 240листа парче 6.00
210 /0080 Спирала пвц за укоричување 28мм до 270листа парче 6.50
210 /0081 Спирала пвц за укоричување 32мм до 310листа парче 7.00
210 /0082 Спирала пвц за укоричување 38мм до 375листа парче 7.15
210 /0083 Спирала пвц за укоричување 45мм до 440листа парче 8.50
210 /0086 Спирала пвц за укоричување 51мм до 500листа парче 10.00
/ /1197 Стреч фолија парче 450.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *