ПЕРФОРАТОРИ

Перфоратори-Дупчалки
Страна каталог шифра  Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
26 /3001 Перфоратор Alldo 6360 60листа парче 715.00
26 /1255 Перфоратор Alldo 6326 40листа парче 275.00
26 /2994 Перфоратор Alldo 6345 30листа парче 209.00
26 /2544 Перфоратор Alldo 6319 20листа парче 110.00
26 /2534 Перфоратор Alldo 6304 10листа парче 77.00
26 /2287 Перфоратор DELI 0123 20листа парче 186.00
27 /2027 Перфоратор  DELI 0136  -(10листа) парче 93.50
27 /0934 Перфоратор  DELI 0137  -(20листа) парче 132.00
27 /1839 Перфоратор  DELI 0138   -(35листа) парче 247.50
27 /2493 Перфоратор DELI 0112   – (15 листа) парче 99.00
27 /0611 Перфоратор DELI 0105   – (15 листа) парче 148.50
27 /1725 Перфоратор DELI 0113   – (20 листа) парче 186.00
29 /1118 Перфоратор DELI 0125   – (20 листа) парче 197.00
29 /1669 Перфоратор DELI 0135   – (35 листа) парче 296.00
29 /1083 Перфоратор DELI 0126   – (35 листа) парче 296.00
29 /1551 Перфоратор DELI 0120   – (40 листа) парче 307.00
29 /1608 Перфоратор DELI 0119  – (25 листа) парче 197.00
29 /0599 Перфоратор DELI 0107   – (25 листа) парче 197.00
30 /1794 Перфоратор DELI 0103   – (10 листа) парче 104.50
30 /0200 Перфоратор STD H-10   – (10 листа) парче 131.00
30 /0199 Перфоратор STD H-20   – (20 листа) парче 186.00
30 /0198 Перфоратор STD H-30   – (30 листа) парче 285.00
30 /0948 Перфоратор STD H-40   – (40 листа) парче 384.00
30 /0951 Перфоратор  STD  P 865   – (65 листа) парче 1,094.50
31 /3055 Перфоратор  STD P-300 – (30 листа) парче 395.00
31 /3056 Перфоратор  STD P-500 – (50 листа) парче 858.00
31 /3057 Перфоратор  STD P-1000 – (100 листа) парче 3,520.00
32 /1458 Перфоратор STD P 1500   – (150 листа) парче 4,125.00
31 /0196 Перфоратор DELI  0150   – (150 листа) парче 2,860.00
32 /1039 Перфоратор DELI 0121 (за 4 дупки) парче 418.00
32 /0742 Перфоратор DELI Е0101 (12листа) парче 98.00
32 /1638 Перфоратор DELI 0115    (за 1 дупка) парче 82.50
32 /1879 Дупчалка ужигла за белешки Deli 0241 парче 41.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *