ПЕЧАТЕНИ ОБРАСЦИ

Комерцијални обрасци
Страна каталогшифра АртикалЕдиница мера Цена во МКД без ДДВ 
108-110/0642Образец Фактура А5кочан41.00
108-110/0638Образец Фактура А4кочан75.00
108-110/0645Образец Испратница А5кочан41.00
108-110/0646Образец Испратница А4кочан75.00
108-110/0637Образец Применица А5кочан41.00
108-110/2133Образец Применица А4кочан75.00
108-110/0126Образец Повратница А5кочан41.00
108-110/0653Образец Требовање А5кочан41.00
108-110/0644Образец Каса примикочан27.50
108-110/0627Образец Каса исплатикочан27.50
108-110/0643Образец Благајнички извештајкочан87.00
108-110/0841Образец Реверс А5кочан41.00
108-110/0648Образец Сметкопотврдакочан31.00
108-110/0635Образец Спецификација за парикочан31.00
108-110/1035Образец Изјава за компензација А4кочан86.00
108-110/2134Образец Налог за книжење А5кочан41.00
108-110/1101Образец Налог за книжење А4кочан86.00
108-110/0970Образец Патна сметкакочан93.50
108-110/0641Образец Налог за користење службено возилокочан42.00
108-110/2419Образец Патен Налог за стокакочан93.50
108-110/0970Образец Патен Налог за превоз на патницикочан93.50
108-110/2132Образец Товарен лист за превоз на стокакочан104.50
108-110/0965Образец Пописна листа А4кочан86.00
108-110/0625Образец Парагон Блоккочан18.00
108-110/0221Посписна листа А3кочан143.00
108-110/0636Книга за евиденција во трговијакочан75.00
108-110/0636Книга за евиденција во трговски услугикочан75.00
108-110/1524Градежна книгакочан96.00
108-110/2175Градежен дневниккочан96.00
108-110/0793Изјава за менување на ценикочан82.50
108-110/0979Приемен лист во трговијакочан82.50
 
Картици
 
108-110/1761Образец Финансова картица ФК-11парче2.70
108-110/1762Образец Финансова картица ФК-132парче2.70
108-110/0263Образец Магацинска картица МК-30парче2.70
108-110/0817Образец Магацинска картица МК-31парче2.70
108-110/0264Образец Стоков картонпарче1.50
 
Обрасци за годишна сметка
 
108-110/0767Образец Годишна сметка на фирмапарче66.00
108-110/0773Образец Годишна сметка на СТДпарче66.00
108-110/1127Образец Годишна сметка на Други субјектипарче66.00
 
Царински обрасци
 
108-110/1619Образец ЕЦД Извозсет9.00
108-110/1618Образец ЕЦД Извоз Биссет9.00
108-110/1621Образец ЕЦД Увозсет7.00
108-110/1620Образец ЕЦД Увоз Биссет7.00
108-110/0640Образец ЦМР-Меѓународен товарен листкочан118.00
108-110/1622Образец ДВ1 Декларација за вредностсет9.00
108-110/1623Образец ДВ1 Декларација за вредност Биссет4.50
 
Обрасци за народна банка
 
108-110/1422Образец 1450кочан97.00
108-110/1989Образец компјутерски 1450сет8.00
108-110/0963Образец  743кочан97.00
108-110/2212Образец 746кочан97.00
 
Вирмани
 
108-110/0652Образец ПП-10кочан22.00
108-110/0651Образец ПП-30кочан22.00
108-110/0650Образец ПП-40кочан22.00
108-110/0649Образец ПП-50кочан22.00
108-110/0968Образец ПП-60кочан32.00
108-110/1077Образец ПП-78кочан32.00
108-110/0969Образец ПП-70кочан32.00
108-110/1546Образец ПП-73кочан32.00
108-110/0015Образец ПП-76кочан32.00
108-110/0964Образец ПП-80кочан32.00
108-110/1545Образец ПП-83кочан32.00
108-110/1037Образец ПП-90кочан32.00
108-110/2314Образец ПП-91кочан32.00
108-110/2677Образец ПП-93кочан32.00
108-110/1679Образец Компјутерски ПП-10сет1.00
108-110/0066Образец Компјутерски ПП-30сет1.00
108-110/2151Образец Компјутерски ПП-40сет1.00
108-110/0494Образец Компјутерски ПП-50сет1.00
 
Обрасци за работен однос
 
108-110/0923Образец М1-М2кочан97.00
108-110/0628Образец М4кочан104.50
108-110/0980Образец М8кочан104.50
108-110/1008Образец М11кочан107.00
108-110/0629Образец ППРкочан97.00
108-110/1219Образец Договор за работакочан75.00
108-110/0626Образец 30-1кочан97.00
108-110/0999Образец Матична книга на вработенитекочан43.00
108-110/0998Образец книга за дневен финансиски извештајкочан35.00
108-110/2210Образец Итна сметководствена книгакочан42.00
108-110/0945Образец Персонално досиекочан143.00
108-110/1111Образец Компјутерски М4кочан5.50
108-110/0666Карнетка А5кочан82.50
 
Даночни и Работни книги
 
108-110/0305Книга за излезни фактурипарче137.50
108-110/0403Книга за влезни фактурипарче137.50
108-110/1759Интерно доставна книга парче148.50
108-110/2115Книга за местопарче148.50
108-110/2551Книга за прием на поштапарче148.50
108-110/0218Книга за работно време меки корици 50листапарче86.00
108-110/1072Книга за работно време тврди корици 100листапарче174.00
108-110/1508Амбулантски дневникпарче148.50
108-110/0303Деловодник 50 листапарче118.00
108-110/0302Деловодник 100 листапарче165.00
108-110/0301Деловодник 200 листапарче280.50
108-110/0971Деловодник 300 листапарче401.50
108-110/1055Книга попис на документи/записипарче154.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *