ПРИБОР ЗА ПИШУВАЊЕ

Пенкала хемиски
Страна каталог Шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
113 /2836 Хемиско пенкало VISTA 1.0мм парче 5.00
113 /2826 Хемиско пенкало Ark 111/222 парче 4.00
113 /3006 Хемиско пенкало Noki Comfotr plus 0.7мм парче 7.00
113 /2092 Хемиско пенкало Deli 6511 парче 8.00
113 /2584 Хемиско пенкало Deli 6506 парче 7.00
113 /2173 Хемиско пенкало ВР 8015 парче 10.00
114 /1121 Хемиско пенкало Deli 6501 парче 7.00
114 /0237 Хемиско пенкало АХ-505 парче 8.00
114 /0137 Хемиско пенкало BIC кристал плаво парче 12.00
114 /1267 Хемиско пенкало Noki Wonderball парче 6.00
114 /0906 Хемиско пенкало Deli 6526 парче 6.00
115 /1624 Хемиско пенкало АХ-567 парче 9.00
115 /1502 Хемиско пенкало BIC раунд стик парче 9.00
115 /3033 Хемиско пенкало BIC раунд стик егзакт парче 15.50
115 /1248 Хемиско пенкало BIC атлантис егзакт парче 47.00
114 /1486 Хемиско пенкало BIC кристал црвено/црно парче 12.00
115 /1864 Хемиско пенкало MILAN 1765769325/125 плаво/црвено парче 22.00
116 /2266 Хемиско пенкало MILAN 17657010140 парче 28.00
116 /2200 Хемиско пенкало MILAN 17656590120 парче 30.00
115 /1496 Хемиско пенкало MILAN 176510925 парче 19.00
116 /0862 Хемиско пенкало MILAN +2 мини БВМ 10350 парче 61.00
Пенкала пвц
116 /1541 Пенкало 17047Ц тач со сијаличка парче 30.00
116 /0311 Пенкало 8202Б тач со држач за мобилен парче 28.00
118 /0872 Пенкало 8706Л тач парче 28.00
118 /1435 Пенкало 17011А парче 10.00
118 /2469 Пенкало 7378А парче 10.00
118 /1030 Пенкало 17003Б парче 9.00
118 /1210 Пенкало 17003Д парче 9.00
118 /1574 Пенкало 17070Б парче 9.00
118 /1329 Пенкало 8501Б парче 8.00
118 /1660 Пенкало 8501Д парче 8.00
119 /2546 Пенкало 2113 парче 8.00
119 /2522 Пенкало 2016 парче 8.00
119 /2059 Пенкало 17071Б парче 8.00
120 /2758 Пенкало 17089 парче 8.00
119 /2261 Пенкало 1010С парче 8.00
119 /2062 Пенкало 7295 парче 7.00
120 /0408 Пенкало 8405Б парче 7.00
120 /0758 Пенкало 8412Б парче 7.00
120 /0759 Пенкало 8412Д парче 7.00
120 /1934 Пенкало 7397 парче 7.00
120 /2538 Пенкало 2001 парче 7.00
121 /2670 Пенкало 7397С парче 7.00
121 /0816 Пенкало CHALK CLIP светло плава парче 15.00
121 0816/1 Пенкало CHALK CLIP виолетова парче 15.00
121 0816/2 Пенкало CHALK CLIP црвена парче 15.00
121 0816/3 Пенкало CHALK CLIP жолта парче 15.00
121 /0668 Пенкало CHALK црна парче 15.00
121 0668/2 Пенкало CHALK црвена парче 15.00
121 0668/4 Пенкало CHALK жолта парче 15.00
121 0668/5 Пенкало CHALK бела парче 15.00
121 /1001 Пенкало BINGO светло плава парче 9.00
121 1001/1 Пенкало BINGO ројал плава парче 9.00
121 1001/2 Пенкало BINGO црвена парче 9.00
121 1001/3 Пенкало BINGO пинк парче 9.00
121 1001/4 Пенкало BINGO жолта парче 9.00
121 1001/5 Пенкало BINGO зелена парче 9.00
122 /2661 Пенкало 6617 парче 7.00
122 /2511 Пенкало 7679 парче 8.00
122 /2662 Пенкало 6620 парче 7.00
121 /2659 Пенкало 7385 парче 7.00
121 /3007 Пенкало ZORO парче 8.00
122 /1112 Пенкало 3001 парче 7.00
Пенкала МЕТАЛНИ-хемиски,ролер,налив перо
124 /2813 Метално хемиско пенкало Oggi парче 31.00
124 /0194 Метално хемиско пенкало 3628 парче 39.00
125 /1157 Метално хемиско пенкало 5558ц парче 27.50
125 /2748 Метално хемиско пенкало 6034 парче 27.50
124 /0605 Метално хемиско пенкало 8565 парче 30.00
124 /1526 Метално хемиско пенкало 9027 парче 30.00
124 /2229 Метално хемиско пенкало 9019-01-02 парче 104.50
124 /2710 Метално хемиско пенкало 9030 парче 65.00
124 /2716 Метално хемиско пенкало 9026 никловано парче 90.00
125 /1202 Метално хемиско пенкало 9031 парче 75.00
125 /1490 Метално хемиско пенкало 8002 парче 74.00
125 /0861 Метално хемиско пенкало 9026 парче 77.00
125 /2747 Метално хемиско пенкало 6004 парче 82.50
126 /2736 Метално хемиско пенкало 6005 парче 96.00
126 /2711 Ролер метален 9026 никлован парче 104.50
126 /2729 Ролер  метален 6005 парче 101.00
126 /1892 Ролер  метален  9031 парче 86.00
126 /0865 Ролер  метален  9026 парче 86.00
126 /2724 Ролер  метален 6009 парче 101.00
126 /2740 Ролер  метален 6004 парче 90.00
127 /0422 Метално НАЛИВ ПЕРО 9004 парче 159.50
127 /0885 Метално НАЛИВ ПЕРО 6007 парче 137.50
127 /0997 Метално НАЛИВ ПЕРО 6004 парче 115.50
127 /1857 Сет пенкало и пенкало со тач во футрола парче 187.00
127 /0804 Кутија за пенкала П-12 парче 76.00
127 /2712 Кутија за пенкала PEN BOX парче 11.00
128 /0803 Кутија за пенкала 903 1/1 парче 20.00
128 /2160 Кутија за пенкала 903 1/2 парче 35.00
128 /0852 Кутија за пенкала К-303 парче 32.00
                        Пенкала  со  постоље
128 /1824 Пенкало со постоље 8544 парче 43.00
128 /0398 Пенкало со постоље 8298 парче 38.50
128 /2797 Пенкало со постоље 8718 парче 109.00
129 /2580 Пенкало со постоље Desk парче 54.00
129 /2671 Пенкало со постоље Lama парче 30.00
Пенкала Гел/Ролер
129 /2625 Ролер DELI 38067  (плав,црн) парче 27.50
129 /2614 Ролер DELI 20030 парче 27.50
129 /2811 Ролер LENA 0.7мм GLOBOX парче 27.50
129 /0991 Ролер NOKI Focus (плав,црвен,црн) парче 30.00
131 /0887 Гел пенкало NOKI 681 (плав,црвен,црн) парче 30.00
131 /1873 Гел пенкало NOKI 1282 (плав,црвен,црн) парче 12.00
131 /2726 Гел пенкало SCALA 0,7mm GLOBOX парче 29.00
131 /1347 Гел пенкало 6606 парче 18.00
131 /0909 Гел пенкало DELI  6600  (плав,црвен,црн) парче 18.00
131 /0065 Гел пенкало DELI  S01;0,5mm  (плав,црвен,црн) парче 27.50
132 /1589 Гел пенкало Deli S09 црн парче 26.00
132 /2704 Гел пенкало SIGNATURE 1.0mm GLOBOX парче 29.00
132 /2398 Гел пенкало DELI  S50;0,3mm  (црвен,црн) парче 21.00
132 /2397 Гел пенкало DELI  S40;0,5mm  (црвен,црн) парче 21.00
132 /2399 Гел пенкало DELI  S21;0,7mm  црн парче 27.50
132 /0908 Гел пенкало DELI  6701;0,7mm  црн парче 17.00
122 /0125 Гел пенкало WZ-2562 пиши-бриши парче 35.00
133 /2128 Гел пенкало WZ-536 парче 18.00
133 /2505 Гел пенкало WZ-529 парче 24.00
133 /2066 Гел пенкало WZ-580 парче 20.00
Мини-Рефили-Мастило
133 /0271 Мина гел 6916 дели парче 9.00
133 /0162 Мина ПВЦ со дебел врв парче 1.00
133 /2293 Мина ARK PARKER ПВЦ со дебел врв парче 1.00
134 /0710 Патрони за налив перо 1/6 парче 17.00
/0814 Мастило за налив перо парче 137.50
Маркери перманент
134 /0101 Маркер Дели 6881 парче 15.00
134 /0102 Маркер Дели 6884 парче 18.00
134 /2569 Маркер Дели 1/4 10101 парче 59.00
134 /2664 Маркер Дели 10020/30/40/50 парче 15.00
135 /0846 Маркер Дели 10420/430/440 двостран парче 15.00
135 /2808 Маркер за цд GLOBOX 1003/1007 с,м парче 121.00
135 /0131 Маркер Дели C550 парче 15.00
135 /2352 Маркер Дели 6824 Двостран парче 15.00
135 /0098 Маркер BIC  2000 остар врв и 2300 кос врв парче 33.00
135 /0211 Маркер Фломастер (тенок,единечен) парче 5.50
137 /0132 Маркер АРК 987 парче 13.00
138 /1306 Фајнлајнер 330 СТА парче 15.00
137 /2003 Маркер СТА 3220/8220 1/1 (остар/кос врв) парче 20.00
138 /0390 Маркер за ЦД-ДВД  ЗА 1431 1/1 (плав,црн,црвен) парче 16.50
137 /2616 Маркер CHISEL TIP GLOBOX кос врв парче 19.00
137 /2633 Маркер BULLET TIP GLOBOX остар врв парче 19.00
137 /1511 Маркер Noki 9010 златен,сребрен и бел парче 93.50
Борд маркери
138 /0947 Борд маркер Бик (плав,црвен,црн) парче 46.00
138 /1243 Борд маркер 6817 DELI (плав,црвен,црн,зелен) парче 21.00
138 /2615 Борд маркер GLOBOX (плав,црвен,црн) парче 23.00
138 /0835 Борд маркер DELI 00120/130/140/150 парче 21.00
138 /2472 Борд маркер DELI 1/4 00101 парче 71.50
138 /3090 Борд маркер GLOBOX сет 1/4 парче 96.00
Текст Маркери
140 /2938 Текст маркер BIC GRIP парче 25.00
139 /2002 Текст маркер Ста 8340 1/1 парче 20.50
140 /2706 Текст маркер Ста 3240 1/1 парче 18.00
139 /2001 Текст маркер Ста Сет  1/4 ( 4 бои) парче 86.00
139 /1015 Текст маркер NOKI  1/1 парче 21.50
139 /1646 Текст маркер NOKI сет  1/5 ( 5 бои) парче 109.00
139 /0855 Текст маркер BIC XL парче 22.00
139 /2634 Текст маркер 6582 1/4 GLOBOX парче 85.00
140 /0857 Текст маркер 1013А  1/1 (4 бои) парче 13.50
140 /0123 Текст маркер 1/4 ЗА1019 АРК парче 52.00
Технички моливи
141 /0140 Технички молив 0,5  BIC велосити парче 34.00
141 /0262 Технички молив 0,5  BIC АИ парче 99.00
141 /2260 Технички молив 0,5  MILAN 185024920 парче 49.50
141 /2917 Технички молив 0,5  MILAN 185010920 парче 46.00
141 /2645 Технички молив 0,5  MILAN 185023920 парче 46.00
142 /0025 Технички молив DELI 7010 , 0.5 парче 31.00
142 /1855 Технички молив DELI 38046 , 0.5 парче 42.00
142 /2863 Технички молив NOKI GLORY 0.5 парче 29.00
142 /2532 Технички молив NOKI DIAMOND 0.5 парче 49.50
141 /3086 Технички молив GLOBOX JUKE 0.7 парче 38.50
142 /2847 Технички молив WZ 113 парче 13.00
Мини за технички молив
142 /1483 Мини NOKI ,  0,5-0,7-0,9 за технички молив парче 13.00
142 /0160 Мини Аурограф 80050 0.5 ТОЗ ГРОС 119.00
143 /3087 Мини 0.7 GLOBOX парче 15.50
142 /1807 Мини BUTTERFLY , 0,5 за технички молив парче 5.50
Моливи
143 /0041 Молив Тоз 600 ХБ Еко парче 6.00
144 /0014 Молив Тоз 104 ХБ со пораки 1/72 чаша 759.00
144 /1833 Молив Тоз 3003 ХБ флуо 1/48 чаша 286.00
145 /0045 Молив Тоз 777 ХБ парче 11.00
143 /0193 Молив Батерфлај ХБ парче 4.00
143 /0191 Молив Батерфлај ХБ со гума парче 4.00
145 /0372 Молив Двобоен MILAN 702312 парче 10.00
144 /3439 Молив Тесарски 9000 TOZ парче 23.00
144 /0013 Молив Тоз Текстилен грос 1925.00
144 /0942 Молив Пенсан Текстилен (бел) парче 16.50
147 /0139 Молив ХБ ДЕЛИ  38037 парче 6.50
147 /0128 Молив ХБ ДЕЛИ  38039 парче 6.50
147 /0701 Молив ХБ ДЕЛИ  38038 парче 6.00
147 /0112 Молив ХБ ДЕЛИ  38029 парче 6.50
147 /1115 Молив ХБ ДЕЛИ  6835 парче 10.50
147 /1349 Молив ХБ ДЕЛИ  7083 парче 8.00
148 /2149 Молив БИК 650 еволутион Зелен парче 8.00
148 /1931 Молив БИК 655 еволутион Зелен со гума парче 9.00
148 /1930 Молив БИК еволутион Црн парче 8.00
148 /1689 Молив БИК FLUO со гума парче 9.50
148 /2770 Молив БИК FLUO без гума парче 7.00
148 /1309 Молив БИК STRIPES со гума парче 13.00
149 /1104 Молив БИК STRIPES без гума парче 11.00
145 /0324 Молив MILAN со гума 712370312 парче 9.00
145 /0230 Молив MILAN без гума 80001 парче 8.00
145 /0036 Молив MILAN без гума 71230312 парче 8.00
144 /0056 Молив еко 1/50 BUTTERFLY чаша 192.50
143 /0201 Молив BUTTERFLY со гума 3/1 блистер парче 12.00
143 /0205 Молив BUTTERFLY без гума 3/1 блистер парче 11.00
145 /2408 Молив Тоз 777/сет Х,Б парче 13.00
149 /2290 Молив 3003А парче 4.50
Гуми
149 /1466 Гума Deli 7531 парче 8.00
149 /0961 Гума Deli 7537 парче 8.00
149 /1642 Гума BIC парче 21.50
151 /0566 Гума MILAN цмм420 парче 10.00
151 /0717 Гума MILAN цмм124 парче 9.00
151 /0896 Гума MILAN цмм840ра парче 8.00
151 /1338 Гума MILAN цмм430 парче 7.00
151 /1341 Гума MILAN цнм4036 парче 5.50
149 /0152 Гума MILAN цмм1012 парче 20.00
152 /2679 Гума MILAN цпм320 парче 14.00
151 /2207 Гума MILAN цмм4020 парче 11.00
152 /0156 Гума MILAN цпм648н парче 4.00
152 /0406 Гума MILAN цпмо1320 парче 36.00
152 /1629 Гума MILAN цммс1012 парче 43.00
152 /1519 Гума MILAN пммс430лк парче 42.00
153 /0170 Гума  FACTIS   RP- 60 парче 4.00
153 /0171 Гума  FACTIS  36 R парче 6.00
153 /0174 Гума  FACTIS  P24 парче 10.00
153 /0172 Гума  FACTIS  S 20 парче 13.00
153 /2333 Гума  FACTIS  три 24 парче 19.00
153 /1425 Гума  FACTIS  P-30 парче 9.00
Острилки
154 /0953 Острилка NOKI 1105 метална со резрвен нож парче 15.50
154 /0180 Острилка STIMY  метална единечна парче 8.00
154 /2392 Острилка фк-291 парче 15.50
154 /2396 Острилка DELI 39762 метална дупла парче 14.00
154 /2351 Острилка DELI  0525 пвц парче 16.50
154 /0608 Острилка DELI  0545 пвц парче 15.50
155 /1346 Острилка DELI  Е 0524 пвц парче 16.50
155 /0685 Острилка DELI  0580 пвц парче 25.00
155 /1004 Острилка дупла ПВЦ Deli 0526 парче 32.00
157 /0460 Острилка DELI  0578 пвц парче 23.00
158 /0832 Острилка DELI  0611  за на биро парче 211.00
157 /0556 Острилка DELI  0635 за на биро парче 214.50
155 /0167 Острилка Deli  0649 за на биро парче 181.50
157 /2440 Острилка Deli  0616 за на биро парче 181.50
157 /1665 Острилка Deli  0501 на батерии парче 319.00
157 /1447 Острилка Deli  0672 за на биро парче 159.50
157 /0687 Острилка Deli  0729 за на биро парче 280.50
158 /1394 Острилка MILAN 20162212 парче 77.00
158 /0433 Острилка MILAN 20153212 парче 77.00
154 /1804 Острилка MILAN метална парче 11.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *