УЧИЛИШЕН ПРИБОР

Страна каталог шифра  Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
251 /2697 Фломастери фантази 507/24 ТОЗ парче 102.50
251 /0868 Фломастери фантази 507/12 ТОЗ парче 60.50
251 /1429 Фломастери BIC виза 1/18 парче 181.50
251 /2476 Фломастери BIC виза 1/12 парче 159.50
251 /2481 Фломастери BIC кид колор 1/12 парче 164.00
251 /2376 Фломастери BIC кид колор  1/12 пвц кутија парче 231.00
252 /0089 Фломастери Giotto тенки  1/12 парче 57.00
252 /0088 Фломастери Giotto дебели  1/12 парче 112.00
252 /0119 Фломастери Deli 37169  1/12 парче 35.00
252 /2234 Фломастери Deli 37171  1/24 парче 65.00
252 /1342 Фломастери Deli 37172  1/12 парче 64.00
252 /0397 Фломастери Deli 7062  1/12 парче 95.00
253 /2705 Фломастери Deli 7050  1/12 парче 76.00
253 /0192 Фломастери батерфлај 1/12 парче 46.00
253 /0017 Дрвени боици Eko Color 261/12 парче 81.50
253 /0016 Дрвени боици Fantasy 120/12 парче 74.00
253 /1087 Дрвени боици 222 ДК ТОЗ парче 99.00
254 /1791 Дрвени боици BIC тропиколорс 1/24 парче 164.00
254 /1217 Дрвени боици BIC тропиколорс 1/18 парче 131.00
253 /0764 Дрвени боици BIC тропиколорс 1/12 парче 79.00
254 /1615 Дрвени боици BIC триаголни 1/12 парче 195.00
255 /0609 Дрвени боици Deli 37124  1/18 парче 86.00
255 /0632 Дрвени боици Deli 37125  1/24 парче 115.50
255 /0788 Дрвени боици Deli 38024  1/18 парче 82.50
256 /0824 Дрвени боици Deli 7013  1/18 парче 93.50
256 /0188 Дрвени боици Butterfly  1/12 парче 47.50
257 /1817 Водени боици Butterfly 8012 S  ф-25mm парче 47.50
257 /1818 Водени боици Butterfly 8012 B  ф-30mm парче 54.00
257 /0319 Водени боици ксиаге  ф-25mm парче 42.00
257 /0789 Водени боици ксиаге  ф-30mm парче 54.00
257 /0261 Водени боици  932  TOЗ парче 80.50
257 /0326 Водени боици  938  TOЗ парче 86.00
257 /0821 Водени боици  940  ТОЗ парче 109.00
258 /0267 Темперни боици Т-10 ПВЦ ТОЗ парче 164.00
258 /1743 Темперни боици  Т-10 12мл. ТОЗ парче 154.00
258 /1742 Темперни боици  Т-10 7,5мл. ТОЗ парче 121.00
259 /0820 Темперни боја бела 25мл. ТОЗ парче 32.00
258 /1588 Темперни боици Aero  212  1/12 парче 142.00
258 /1383 Темперни боици 1/12 парче 108.00
258 /0304 Темперни боици 1/12 батерфлај 7мл. парче 96.00
258 /2597 Темперни боици Giotto 7.5мл. 1/7 парче 131.00
258 /1297 Темперни боици 22мл. 6 бои 1146 ГЛОБОКС парче 60.50
258 /2527 Бои за раце 22мл. 6 бои 1149 ГЛОБОКС парче 60.50
258 /2596 Темперни боици Giotto 500мл. парче 148.50
260 /1841 Четки за темперна 6,8,10 блистер 14 парче 38.50
260 /1840 Четки за темперна  0,2,4 блистер 13 парче 30.00
260 /1843 Четки за водени 6,8,10 блистер 16 парче 38.50
260 /1842 Четки за водени 1,3,5  блистер 15 парче 30.00
260 /2451 Четки за темперна 577/0 парче 9.00
260 /1144 Четки за темперна 577/2 парче 9.50
260 /0186 Четки за темперна 577/4 парче 10.00
260 /0184 Четки за темперна 577/6 парче 11.00
260 /0185 Четки за темперна 577/8 парче 13.00
260 /1140 Четки за темперна 577/10 парче 14.50
260 /1141 Четки за темперна 577/12 парче 15.50
260 /1142 Четки за темперна 577/14 парче 16.50
260 /1143 Четки за темперна 577/16 парче 18.00
261 /1516 Четки за водени 252/2 парче 9.00
261 /1517 Четки за водени 252/4 парче 10.00
261 /1518 Четки за водени 252/6 парче 11.00
261 /1147 Четки за водени 252/8 парче 12.00
261 /1145 Четки за водени 252/10 парче 13.00
261 /1146 Четки за водени 252/12 парче 14.50
261 /1844 Четки за водени 252/14 парче 15.50
264 /0223 Палета АРК 380 ПВЦ парче 14.50
262 /0292 Пластелин П/6  ТОЗ парче 47.50
262 /2698 Пластелин Giotto  25гр.  1/8 парче 86.00
262 /1036 Пластелин П/8  ТОЗ парче 54.00
263 /1777 Мрсни боици  911  1/12 парче 60.50
263 /2311 Мрсни боици BIC вакс креонс 1/12 парче 54.00
263 /1862 Мрсни боици  Butterfly  1/12 парче 18.00
263 /1076 Мрсни боици ксиаге 1/12 парче 16.50
264 /0111 Јаглен за цртање 1/25 парче 198.00
266 /0116 Креда карбон бела  1/100 парче 121.00
266 /0270 Креда во боја Giotto  1/100 парче 253.00
262 /0815 Глинамол фантази сив 810 450гр. ТОЗ парче 71.50
262 /1049 Глинамол фантази бел 811 450гр.ТОЗ парче 81.50
262 /0295 Глина за моделирање 500гр. парче 43.00
265 /0686 Ножици Deli 6033 131мм парче 40.00
265 /2140 Ножици Deli 37451 130мм парче 44.00
265 /0377 Ножици цик-цак Deli 95373 парче 43.00
264 /0442 Шестар  2507 парче 35.00
264 /0888 Шестар  1003 парче 71.50
264 /0712 Туш Л-30Д ТОЗ парче 46.00
266 /0297 Линолеум 20х25 парче 47.50
266 /0298 Линолеум 25х30 парче 70.50
264 /1229 Сет перодршка+3перца парче 52.00
264 /0480 Перодршка АРК 051 парче 4.00
268 /1289 Сметалка АРК 182/150 парче 54.00
271 /1046 Папка со лепенка  2209 парче 82.50
267 /0750 Блок бр.5 парче 23.00
267 /0749 Блок бр.4 парче 18.00
267 /0748 Блок бр.3 парче 17.00
267 /0747 Блок бр.2 парче 13.00
267 /1440 Блок за скицирање бр.2 парче 10.00
268 /0752 Колаж самолеплив парче 19.00
268 /0756 Тетратка нотна парче 6.50
268 /0753 Тетратка за почетно пишување парче 6.50
267 /0757 Милиметарски блок парче 10.00
268 /0755 Тетратка вежбанка парче 6.50
270 /0071 Сет лењири 1/4 парче 38.50
270 /1457 Лењир нома мал 20см. парче 8.00
270 /0072 Лењир нома голем 30см. парче 14.50
270 /0074 Лењир 30см. парче 11.00
268 /1826 Сет кривуљари Ф-303 парче 20.00
268 /1935 Налепници кескин парче 3.00
268 /2030 Налепници кескин 1/1 парче 6.00
271 /1331 Етуа празна DX-600-75C парче 60.50
271 /1453 Етуа празна DX-600-75D парче 60.50
271 /1796 Етуа празна DX-420-786 парче 60.50
271 /2159 Етуа празна DX-600-75A парче 60.50
271 /1654 Етуа празна DX-600A-825 парче 60.50
271 /0722 Етуа празна DX-420-655B парче 60.50
271 /1813 Етуа празна DX-600-871A парче 60.50
271 /1503 Етуа празна DX-600-871C парче 60.50
271 /2383 Етуа празна DX-600-75B парче 60.50
271 /1569 Етуа празна DX-420-655A парче 60.50
271 /0925 Етуа празна DX-600-814 парче 82.50
271 /1380 Етуа празна 750A парче 148.50
271 /1969 Етуа празна 725C парче 148.50
271 /2337 Етуа празна 725VB парче 148.50
271 /2342 Етуа празна 725VA парче 148.50
271 /1946 Етуа празна 702 со 2 патента парче 143.00
271 /1865 Етуа празна 701В 1 патент 2 преклопа парче 99.00
271 /1570 Етуа празна 701А 1 патент 1 преклоп парче 88.00
271 /1562 Етуа празна 701 1 патент парче 77.00
271 /2017 Етуа полна 3005 ТОЗ парче 302.50
271 /1263 Етуа полна 701 1 патент парче 148.50
271 /0987 Етуа полна 701А 1 патент 1 преклоп парче 176.00
271 /1080 Етуа полна 701В 1 патент 2 преклопа парче 214.50
271 /1107 Етуа полна 702 2 патента парче 264.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *