ХАРТИЕНА ГАЛАНТЕРИЈА

Тетратки
Страна каталог Шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
75 /1955 Тетратка А5,меки корици Лотекс 52л парче 17.00
75 /1986 Тетратка А4,меки корици Лотекс 52л парче 37.00
75 /0728 Тетратка А5,меки корици,Хрватски парче 14.00
75 /0730 Тетратка А4,меки корици,Хрватски парче 25.50
75 /0729 Тетратка А5,тврди корици,еднобојни,шарени парче 41.50
75 /0731 Тетратка А4,тврди корици,еднобојни,шарени парче 72.50
74 /0364 Тетратка А4,тврди корици ,200 листа парче 161.00
74 /0734 Тетратка А5,тврди корици АБЦ парче 106.00
74 /0735 Тетратка А4,тврди корици АБЦ парче 155.50
74 /0836 Тефтер А5 50листа  со спирали парче 29.00
74 /1339 Тефтер А4 50листа  со спирали парче 52.00
74 /0430 Тефтер А4 60листа со спирала Дели 7688 парче 71.50
74 /3026 Тефтер А4 80листа со спирала Дели 7689 парче 90.00
74 /1603 Тефтер А4 100листа со спирала Дели 7690 парче 102.50
74 /2800 Тефтер Б5 100листа со спирали Дели 7695 парче 86.50
74 /3025 Тефтер Б5 80листа со спирала Дели 7694 парче 75.00
74 /2780 Тефтер Б5 60листа со спирали Дели 7693 парче 58.00
74 /1405 Тефтер А5 100листа со спирали Дели 7685 парче 61.00
74 /2194 Тефтер А5 60листа со спирала Дели 7683 парче 44.00
Индиго
74 /1019 Индиго Рачно/Машинско парче 214.50
Фотокопирна хартија
/ /2170 Фотокопирна хартија Адриатик А4 формат , 80 грама топ 159.50
77 /0510 Фотокопирна хартија Фабриано А4 формат , 80 грама топ 162.50
78 /2111 Фотокопирна хартија Double A  А4 формат , 80 грама топ 218.50
79 /1085 Фотокопирна хартија Double A  А3 формат , 80 грама топ 494.00
77 /0508 Фотокопирна хартија Multicopy  А4 формат , 80 грама топ 224.00
77 /1249 Фотокопирна хартија Монди Еуро Бејзик  А4 формат , 80 грама топ 159.50
77 /0509 Фотокопирна хартија Multicopy  А3 формат , 80 грама топ 494.00
77 /0214 Фотокопирна хартија Fabriano А3 формат , 80 грама топ 442.00
79 /2599 Фотокопирна хартија Fedrigoni А4 формат , 80 грама топ 162.50
79 /2082 Фотокопирна хартија Fedrigoni А3 формат , 80 грама топ 416.00
79 /2248 Фотокопирна хартија Fabriano A4 формат , 80 грама копи 1 топ 228.00
79 /2249 Фотокопирна хартија Fabriano А3 формат , 80 грама копи 1 топ 494.00
80 /0370 Фотокопирна хартија ГЛОБОКС А4 формат , 80 грама 6536 100л. 5бои топ 143.00
80 /0159 Фотокопирна хартија во боја  Fabriano  А4 формат , 80 грама 1/500 топ 389.00
80 /0279 Фотокопирна хартија во боја  Fabriano  А4 формат , 160 грама 1/250 топ 449.00
80 /0273 Фотокопирна хартија во боја  Fabriano  А4 формат , 200грама  1/100 топ 403.00
82 /0672 Фото. хартија во боја Fabriano А4 формат 5бои 250листа интензивни бои топ 423.00
82 /0660 Фото. хартија во боја Fabriano А4 формат 5бои 250листа пастелни бои топ 388.00
81 /0435 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,100 грама,1/500 топ 507.00
81 /1365 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,120 грама,1/250 топ 345.00
81 /1736 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,140 грама,1/250 топ 416.00
81 /2155 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,160 грама,1/250 топ 429.00
81 /0258 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,200 грама,1/250 топ 579.00
81 /1819 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,240 грама,1/150 топ 423.00
81 /1825 Фотокопирна хартија Fabriano А4 формат ,300 грама, 1/125 топ 436.00
Компјутерска хартија
82 /2169 Компјутерска хартија ”Cetis” 120 x 12 , 1+0 кутија 1,038.00
82 /0601 Компјутерска хартија ”Cetis” 120 x 12 , 1+1 кутија 1,416.00
82 /0490 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12 , 1+0 кутија 858.00
82 /0491 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12 , 1+1 кутија 1,134.00
82 /0492 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12 , 1+2 кутија 1,438.00
82 /0688 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12 , 1+3 кутија 1,446.00
82 /1003 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12/6″ , 1+0 кутија 936.00
82 /0976 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12/6″ , 1+1 кутија 1,260.00
82 /2439 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12/6″ , 1+2 кутија 1,482.00
82 /2057 Компјутерска хартија ”Cetis” 234 x 12/6″ , 1+3 кутија 1,494.00
82 /0495 Компјутерска хартија ”Cetis” 380 x 12 , 1+0 кутија 1,380.00
82 /0496 Компјутерска хартија ”Cetis” 380 x 12 , 1+1 кутија 1,740.00
82 /0497 Компјутерска хартија ”Cetis” 380 x 12 , 1+2 кутија 2,220.00
                                                РОЛНИ  ЗА  ПЛОТЕР
82 /0579 Ролна за плотер 297мм х 50м 80 грама парче 341.00
82 /1568 Ролна за плотер 320мм х 50м 80 грама парче 385.00
82 /1018 Ролна за плотер 420мм х 50м 80 грама парче 462.00
82 /1017 Ролна за плотер 594мм х 50м 80 грама парче 544.50
82 /0647 Ролна за плотер 610мм х 50м 80 грама парче 561.00
82 /2218 Ролна за плотер 841мм х 50м 80 грама парче 693.00
82 /1711 Ролна за плотер 914мм х 50м 80 грама парче 825.00
82 /1561 Ролна за плотер 1067мм х 50м 80 грама парче 869.00
Фискални,адинг и факс ролни
83 /0502 Фискална ролна 57*25м ролна 14.00
83 /1408 Фискална ролна 57*25м најлон ролна 13.00
83 /2420 Фискална ролна 57*18м ролна 12.00
83 /2334 Фискална ролна 79*73м ролна 53.00
83 /2380 Фискална ролна 77*50м ролна 48.50
83 /0061 Фискална ролна 57*50м ролна 24.00
83 /1167 Фискална ролна 57*15м ролна 10.00
83 /0973 Фискална ролна 77*25м ролна 21.00
83 /0503 Адинг ролна 57 ролна 13.00
83 /0504 Адинг ролна 69 ролна 16.50
83 /0505 Адинг ролна 77 ролна 18.00
83 /1637 Факс ролна (20 метра) ролна 58.50
83 /0498 Факс ролна  (30 метра) ролна 66.00
83 /1664 Факс ролна  (50 метра) ролна 104.50
83 /1515 Термо ролна 108 ролна 38.50
Бела хартија
83 /0517 Шпартана хартија топ 185.00
83 /0518 Пелир хартија топ 181.50
83 /0526 Дупло бела хартија топ 185.00
83 /0834 Флип чарт хартија(ролна) ролна 132.00
83 /1057 Хамер БЕЛ 50х70 табак 15.50
83 /2198 Хамер КОЛОР 50х70 табак 18.00
83 /1052 Хамер БЕЛ 70х100 табак 16.50
83 /2172 Хамер КОЛОР 70х100 табак 29.00
83 /1116 Паус лист 4.00
Етикети,Декларации
87 /1025 Етикети едерман  ( повеќе бои) парче 9.50
87 /0655 Апарат за етикети (цени) ark 1405 парче 313.50
85,86 /0603 Етикети ласерски (Сите димензии) кутија 324.50
Пликови
96-105 /0539 Плик Б6-БТ обичен , мал,бел,несамолеплив (125х176) парче 0.60
96-105 /0541 Плик Б6-БТ стрип , мал,бел,самолеплив (125х176) парче 0.70
96-105 /0540 Плик Б6-5 обичен , мал,плав,несамолеплив (125х176) парче 0.60
96-105 /0542 Плик Б6-5 стрип , мал,плав,самолеплив (125х176) парче 0.60
96-105 /0536 Плик АБТ стрип  Американ,без прозор  (110х230) парче 0.90
96-105 /0538 Плик АБТ ПД латекс/стрип  Американ,десен прозор  (110х230) парче 1.00
96-105 /0537 Плик АБТ ПЛ латекс/стрип  Американ,лев прозор  (110х230) парче 1.00
96-105 /1130 Плик машински    (114х229) 90гр. парче 1.00
96-105 /1593 Плик машински    (114х229) 80гр. парче 1.00
96-105 /0534 Плик Б5-БТ стрип ,среден,бел,самолеплив    (176х250) парче 1.70
96-105 /0533 Плик Б5-СГР стрип ,среден,розев,самолеплив    (176х250) парче 1.70
96-105 /0532 Плик 1000 СГШ  ,голем,жолт    (230х360) парче 2.80
96-105 /0531 Плик 1000 БТ  ,голем,бел    (230х360) парче 2.80
96-105 /1423 Плик Б5 стрип вреќичка ,бел,жолт    (176х250) парче 2.50
96-105 /1436 Плик Ц5 стрип вреќичка ,бел  (162х229) парче 2.00
96-105 /1520 Плик Ц5 стрип ,бел, лев прозор (162х229) парче 2.00
96-105 /1978 Плик Ц5 стрип ,бел, десен прозор (162х229) парче 2.00
96-105 /1097 Плик Б4 стрип вреќичка ,голем,бел,жолт    (254х356) парче 5.00
96-123 /0602 Плик Ц4 стрип вреќичка ,голем,бел,жолт    (229х324) парче 4.00
96-105 /2682 Плик Ц4 стрип вреќичка ,голем,бел,со лев прозор   (229х324) парче 4.50
96-105 /1432 Плик Ц4 стрип вреќичка ,голем,бел,со десен прозор   (229х324) парче 4.50
96-105 /1560 Плик Голем,бел и жолт (300х400) парче 9.00
96-105 /2084 Плик Б4 со фалта 1/100 парче 10.00
96-105 /1656 Плик Ц4 со фалта 1/100 парче 9.00
96-105 /2125 Плик Е4 со фалта  (280х400) парче 19.00
96-105 /1098 Плик Ц3 самолеплив, бел/жолт (310х440) парче 19.00
96-105 /0255 Нож за писма парче 88.00
96-105 /1169 Плик со меури “A” 11х16см  внатрешна димензија парче 11.00
96-105 /1390 Плик со меури “B” 12х21см  внатрешна димензија парче 12.00
96-105 /1505 Плик со меури “C” 15х21см  внатрешна димензија парче 13.00
96-105 /0849 Плик со меури “D” 18х26см  внатрешна димензија парче 14.50
96-105 /1547 Плик со меури “C/D” 16х18см  внатрешна димензија парче 13.00
96-105 /1587 Плик со меури “E” 22х26см  внатрешна димензија парче 15.50
96-105 /1655 Плик со меури “F” 22х33см  внатрешна димензија парче 16.50
96-105 /1846 Плик со меури “G” 23х33см  внатрешна димензија парче 20.00
96-105 /1688 Плик со меури “H” 27х36см  внатрешна димензија парче 27.50
96-105 /1848 Плик со меури “I/J” 30х44см  внатрешна димензија парче 33.00
96-105 /1690 Плик со меури “K” 35х47см  внатрешна димензија парче 38.50
Самолепливи ливчиња-Мемо стикер
87 /0322 Стикер 76х76 100листа жолт ТОЗ парче 19.00
92 /2846 Стикер 45х20 25листа 4бои  ТОЗ парче 20.00
88 /2790 Стикер 76х76 450листа неон микс ТОЗ парче 99.00
87 /0048 Стикер 76х76 450листа неон жолт ТОЗ парче 99.00
87 /0129 Стикер 76х76 450листа неон магента ТОЗ парче 99.00
88 /0321 Стикер 76х76 100листа неон ТОЗ парче 27.50
88 /1412 Стикер 76х76 450листа жолт ТОЗ парче 66.00
88 /0323 Стикер 76х76 100листа пастел ТОЗ парче 21.00
88 /0698 Стикер 76х51мм 100листа жолт ТОЗ парче 16.50
88 /1936 Стикер 76х125мм 100листа жолт ТОЗ парче 24.00
92 /0054 Стикер Deli 9085 76х76мм 100листа неон парче 30.00
90 /1715 Стикер Deli 7733 76х76мм 100листа жолт парче 21.00
90 /3024 Стикер Deli 7151 76х76мм 400листа пастел парче 88.00
90 /1415 Стикер  76х76мм 450листа пастел микс ТОЗ парче 71.50
90 /2793 Стикер Deli 9076 75х75мм 100листа жолт парче 20.50
90 /2521 Стикер Deli 39828 75х75мм 100листа 4бои неон парче 29.00
90 /2052 Стикер Deli 39829 75х75мм 100листа 4бои х 25листа неон парче 27.50
91 /1382 Стикер 75х75мм 400листа пастел 4бои 6635 GLOBOX парче 82.50
91 /2713 Стикер 127х76мм 100листа жолт Connect парче 26.50
91 /0318 Стикер 76х102мм 100листа жолт Connect парче 24.00
91 /2761 Стикер 76х76мм 100листа жолт Connect парче 19.00
91 /0826 Стикер 51х76мм 100листа жолт Connect парче 15.50
91 /2401 Стикер 76х76мм 400листа жолт Connect парче 71.50
92 /2466 Стикер 38х51мм 3/1 100листа жолт Connect парче 24.00
92 /1418 Стикер 76х100мм 100листа жолт ТОЗ парче 22.00
92 /2721 Стикер 73х73мм 100листа неон ТОЗ парче 24.00
92 /1411 Стикер 38х51мм 3/1 100листа жолт/боја парче 21.00
93 /2145 Стикер филм 44х12мм 5бои х 20листа парче 27.50
93 /2353 Стикер филм 25х44мм 50листа стими парче 16.50
93 /1696 Стикер филм 44х12мм 5бои х 20листа Deli 9064/9063 парче 35.00
Коцки бела хартија-ливчиња
93 /0314 Коцка бела хартија-500 ливчиња (95х95) парче 30.00
93 /2421 Коцка ПВЦ со ливчиња Ark 5671 90х90х50мм парче 65.00
93 /3088 Коцка ПВЦ со ливчиња Ark 5691 100х100х90мм парче 129.00
94 /3089 Коцка ПВЦ за ливчиња Ark 584 сет 2/1 парче 49.50
94 /2079 Коцка  ПВЦ Дели 7600 транспарент со 300 ливчиња (91х87мм) парче 71.50
94 /1905 Коцка  ПВЦ Дели 7601 транспарент со 300 ливчиња (107х96мм) парче 93.50
94 /0315 Коцка  ПВЦ Дели 7602 транспарент со 300 ливчиња (147х101мм) парче 99.00
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *