ХЕФТАЛИЦИ

Хефталици
Страна каталог шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
10 /0087 Хефталица Alldo QD522 24/6 клешта голема 50листа парче 210.00
10 /0103 Хефталица Alldo 8517А 24/6 клешта средна 20листа парче 144.00
10 /0169 Хефталица Alldo 8517А No:10 клешта мала 20листа парче 104.50
10 /1274 Хефталица Alldo 8240 200листа 23/6—-23/23 парче 825.00
11 /1797 Хефталица Alldo 8120 100листа 23/6—-23/13 парче 396.00
10 /0592 Хефталица DELI 0329 – (клешта , 24/6 ,26/6 , 20 листа) парче 173.00
11 /1724 Хефталица DELI 0319 – (мала столна , 24/6 , 26/6,  20 листа) парче 98.00
11 /0208 Хефталица DELI 0305 – (мала столна , 24/6 , 26/6,  20 листа) парче 93.50
11 /1117 Хефталица DELI 0337 – (24/6 , 26/6,  20 листа) парче 126.50
11 /0901 Хефталица DELI 0339 – (24/6,  20 листа) парче 151.00
13 /0781 Хефталица DELI 0391 – (23/10, 60 листа) парче 434.50
18 /0586 Хефталица DELI 0334 – (долга столна , 24/6 , 26,6 ,  25 листа) парче 273.00
13 /0209 Хефталица DELI 0390 – (столна 15-80листа 23/6—23/13) парче 594.00
13 /0207 Хефталица DELI 0395   (голема 250л) парче 1,094.50
15 /0068 Хефталица клешта Deli 39803 хромирана парче 217.00
18 /2621 Хефталица клешта Deli 0349 до 20л парче 218.00
15 /0069 Хефталица Deli 0392  (столна 50л) парче 473.00
15 /0043 Хефталица Deli Е39804 (клешта 50л) парче 263.00
16 /2220 Хефталица Deli 0394     (столна до 100л) парче 500.50
15 /1133 Хегталица Deli  0487  (столна 80л) парче 759.00
18 /1563 Хефталица Deli 0486   (столна 100л) парче 984.50
16 /1013 Хефталица Deli Е0386   (столна 120л) парче 1,094.50
16 /0212 Хефталица Deli Е0387   (столна до 80л) парче 778.00
18 /2051 Хефталица Deli Е0385 (столна до 210л) парче 1,265.00
19 /0589 Хефталица Deli 0302  (столна 12л) парче 49.50
19 /0557 Хефталица Deli 0304  (столна 12л) парче 46.00
22 /0362 Хефталица Deli 0308   – (столна  , 24/6 , 26/6 , 20 листа ) парче 119.00
22 /3058 Хефталица А-100  (столна 25л) парче 236.50
22 /3059 Хефталица А-200  (столна 25л) парче 274.00
22 /3060 Хефталица А-400  (столна 25л) парче 846.00
19 /0886 Хефталица STD S-130   – (клешта  , 10 , 16 листа ) парче 175.00
19 /1927 Хефталица STD S-160   – (клешта  , 24/6 , 26/6 , 25 листа ) парче 241.00
19 /0871 Хефталица STD S-150   – (клешта  , 24/6 , 26/6 , 25 листа ) парче 208.00
21 /0905 Хефталица STD S-170   – (клешта  , 24/6 , 26/6 , 45 листа ) парче 362.00
21 /0950 Хефталица STD HS-1000   – (столна голема , 100 листа) парче 632.50
21 /0949 Хефталица STD HS-2000   – (столна голема , 160 листа) парче 1,155.00
21 /1468 Хефталица STD HS-3000   – (столна голема , 240 листа) парче 1,639.00
22 /0481 Хефталица Delta 105 метална – (клешта,24/6, 26/6, 35 листа) парче 285.00
22 /1882 Хефталица Delta mini 107  метална – (клешта,24/6, 26/6, 30 листа) парче 214.50
Дехефталици
23 /0050 Дехефталица Deli 0236 парче 104.50
23 /1002 Дехефталица Deli E0231 парче 25.50
23 /0256 Дехефталица ЗА 1064 парче 23.00
23 /0222 Дехефталица Delta 128 парче 109.00
Муниција за хефталици-Хефтиглици
24 /0484 Иглици Delta 24/6  1/1000 парче 12.00
24 /1872 Иглици Алдо 24/6  1/1000 парче 10.00
24 /0244 Иглици Excel  10 1/1000 парче 8.00
24 /2164 Иглици Excel  24/6 1/1000 парче 9.50
24 /0246 Иглици Deli   24/6 1/1000 парче 10.20
24 /0247 Иглици Ноки  24/6 1/1000 парче 10.00
24 /0383 Иглици STD 23/6 1/1000 парче 26.50
24 /0387 Иглици STD 23/8 1/1000 парче 32.00
24 /1461 Иглици STD 23/10 1/1000 парче 36.50
24 /0392 Иглици STD 23/13 1/1000 парче 42.00
24 /0446 Иглици STD 23/15 1/1000 парче 52.00
24 /1459 Иглици STD 23/17 1/1000 парче 57.00
24 /1460 Иглици STD 23/20 1/1000 парче 64.00
24 /1462 Иглици STD 23/24 1/1000 парче 91.50
24 /1051 Иглици 23/10 Дели 0015 парче 32.00
24 /1647 Иглици 23/13 Дели 0013 парче 37.50
24 /1766 Иглици 23/23 Дели 0014 парче 71.50
24 /0695 Иглици 23/17 Дели 0017 парче 53.00
24 /1897 Иглици Rapesco 923/14 1/1000 парче 57.00
24 /1899 Иглици Rapesco 923/17 1/4000 парче 264.00
24 /1900 Иглици Rapesco 923/20 1/4000 парче 319.00
24 /1901 Иглици Rapesco 923/23 1/1000 парче 96.00
24 /1893 Иглици  26/6 1/1000 Deli парче 10.00
24 /1894 Иглици Rapesco 66/6 1/5000 парче 93.50
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *