ОРГАНИЗАЦИЈА И АРХИВИРАЊЕ

Полици и кутии за документи
Страна каталог шифра Артикал Единица мера  Цена во МКД без ДДВ
34 /0529 Полица за документи , ПВЦ во боја и транспарент парче 90.00
34 /0667 Полица чизма за документи Deli 984 , пвц парче 93.50
34 /0278 Полица чизма за документи Ark 2050 , пвц парче 82.50
34 /3027 Кутија за документи Deli 8877 со 7 фиоки и клуч парче 3,135.00
34 /0038 Кутија за документи Deli 9795 ,пвц со 5 фиоки и клуч парче 1,507.00
34 /0011 Кутија за документи Deli 9775 пвц со 5 фиоки парче 1,408.00
Регистратори
36 /1662 Регистратор Стими Стандард А4 во боја парче 82.50
36 /0399 Регистратор А4 Стандард во боја парче 71.50
36 /0428 Регистратор Стими Стандард А4 во боја Липа Мил парче 90.00
36 /0143 Регистратор Стими Каталог А4 во боја парче 82.50
36 /1973 Регистратор Стими Каталог А4 во боја Липа Мил парче 90.00
36 /0476 Регистратор Стими Стандард А4 натурал(еко) парче 60.50
37 /0479 Регистратор Стими Каталог А4 натурал(еко) парче 60.50
37 /1238 Регистратор Стими  Б5  во боја парче 82.50
37 /1716 Регистратор Стими  Б5  во боја Липа Мил парче 90.00
37 /1527 Регистратор Стими  Б5  натурал(еко) парче 60.50
37 /2161 Регистратор Форнекс А4 стандард парче 132.00
37 /2228 Регистратор Форнекс А4 каталог парче 132.00
39 /1253 Регистратор Noki/GLOBOX самостоечки , каталог во 10 бои 5цм парче 88.00
39 /1763 Регистратор Noki/GLOBOX самостоечки , стандард во 10 бои 7цм парче 88.00
39 /0001 Регистратор А4 самостоечки каталог парче 66.00
39 /0002 Регистратор ПВЦ самостоечки GLOBOX 8см парче 181.50
39 /0004 Регистратор ПВЦ самостоечки GLOBOX 5,5см парче 165.00
39 /2300 Архивска кутија голема 400х330х140,во боја парче 258.50
39 /1016 Архивска кутија средна 360х260х130,во боја парче 192.50
39 /0454 Архивска кутија мала 360х260х130,ЕКО парче 121.00
39 /2268 Архивска кутија голема 400х330х140 ЕКО парче 154.00
Папки со прстени
41 /1992 Папка Дели со 2 прстена ,А4  3 цм        боја бела со џеб парче 148.50
41 /1993 Папка Дели со 2 прстена ,А4  3,5 цм     боја бела со џеб парче 159.50
41 /0866 Папка Дели со 2 прстена ,А4  4,5 цм     боја бела со џеб парче 181.50
41 /0863 Папка Дели со 2 прстена ,А4  7 цм        боја бела со џеб парче 214.50
41 /1991 Папка Дели со 4 прстена ,А4  3 цм        боја бела со џеб парче 159.50
41 /0073 Папка Дели со 4 прстена ,А4  3,5 цм     боја бела со џеб парче 176.00
41 /0554 Папка Дели со 4 прстена ,А4  4,5 цм     боја бела со џеб парче 203.50
41 /0571 Папка Дели со 4 прстена ,А4  7 цм        боја бела со џеб парче 231.00
40 /2828 Папка  со 4 прстена ,А4  картонска 6213 парче 109.00
40 /1918 Папка Стими ПЦМ со 4 прстена ,А4  со внатрешен џеб парче 214.50
42 /2774 Папка Deli 5381 со 2 прстена , А4 пвц парче 109.00
42 /0365 Папка Deli 5383 со 2 прстена ,А4  пвц парче 109.00
42 /0079 Папка Deli 5382 со 2 прстена ,А4  пвц парче 109.00
42 /0613 Папка Deli 39576 со 2 прстена ,А4  пвц парче 93.50
40 /0075 Папка Deli 39614 со 4 прстена ,А4  пвц парче 120.00
42 /2774 Папка Deli Е5381 со 2 прстена ,А4  пвц парче 120.00
/1663 Папка Deli Е39625 со 2 прстена ,А4  пвц парче 98.00
43 /2629 Папка Deli Е38986 со 2 прстена ,А4  пвц парче 115.50
Клипборди
43 /2619 Клипборд Дели 9244, А4  црн парче 96.00
43 /1268 Клипборд АРК 760 А4  пвц парче 82.50
43 /1247 Папка  Клипборд , А4  5443 со преклоп парче 185.00
44 /2767 Папка  Клипборд , А4  5440 со преклоп парче 141.00
44 /2199 Папка Глобокс  Клипборд , А4 со преклоп парче 115.50
44 /0705 Клипборд Дели 9242/9243  , А5  пвц парче 66.00
44 /0706 Клипборд Дели 9256  , А4  пвц парче 115.50
43 /2624 Клипборд Дели ЕКО 9226 А4 парче 82.50
46 /2139 Клипборд Дели 9252 А4 ПВЦ парче 132.00
Папки со улошци
46 /2777 Папка  со 10 улошци  ДЕЛИ 5031 парче 60.50
46 /2778 Папка  со 20 улошци  ДЕЛИ 5032 парче 82.50
46 /2779 Папка  со 30 улошци  ДЕЛИ 5033 парче 115.50
46 /2781 Папка  со 40 улошци  ДЕЛИ 5034 парче 137.50
46 /2782 Папка  со 60 улошци  ДЕЛИ 5035 парче 170.50
46 /2783 Папка  со   80 улошци  ДЕЛИ 5036 и во кутија парче 296.00
46 /2784 Папка  со 100 улошци  ДЕЛИ 5037 и во кутија парче 357.50
46 /1473 Папка Noki , A4 со 10 улошци парче 51.00
46 /0582 Папка Noki , A4 со 20 улошци парче 60.50
46 /1474 Папка Noki , A4 со 30 улошци парче 71.50
46 /0581 Папка Noki, A4 со 40 улошци парче 87.00
46 /0580 Папка Noki , A4 со 60 улошци парче 115.50
46 /1745 Папка Noki, A4 со 80 улошци парче 148.50
46 /1475 Папка Noki  A4 со 100 улошци парче 170.50
Картонски папки
47 /0525 Папка Хромо , А4 картонска парче 5.50
47 /2255 Папка  , А4 картонска шагрин парче 24.00
47 /1224 Папка со врвка и клапна , А4 картонска каширана парче 21.00
47 /1708 Папка Deli 5468 висечка, А4 картонска во боја парче 29.00
46 /2204 Папка прешпан,243х322мм,три клапни,450гр/м2 парче 21.00
Папки со ластик
47 /2281 Папка со ластик во боја, 2 см ширина, парче 32.00
/0612 Папка со ластик , А4 5см картонска парче 93.50
48 /2603 Папка ПВЦ Offi Hold парче 42.00
58 /0053 Папка Пвц Дели 5869 парче 329.00
48 /1295 Папка Пвц Дели 38965 со копче и ластик парче 252.00
61 /1765 Папка Пвц Дели 5863 со 6 прегради и тефтер парче 208.00
50 /0725 Папка со ластик  ПВЦ , А4  1см парче 31.00
/0591 Папка со ластик , А4  5 см пвц парче 143.00
50 /0076 Папка со ластик Дели 39580,пвц парче 57.00
50 /2086 Папка со ластик Дели 39579,џеб напред,пвц парче 60.50
50 /2116 Папка со ластик Дели Е39581 пвц парче 52.00
49 /2147 Папка со ластик Дели 39504,пвц парче 47.00
49 /2628 Папка со ластик Дели 38983,пвц,2 см парче 60.50
52 /0450 Папка со ластик Дели 5558 ,пвц,12 прегради парче 181.50
53 /0240 Папка А4 со ластик 3см Pulse парче 137.50
53 /2820 Папка А4 со магнет 3см Pulse парче 154.00
53 /1565 Папка ПВЦ со ластик 1см  DH021 парче 42.00
Разделници
54 /0890 Разделник  А4 ,  5 бои, 5 бројки парче 27.50
54 /0892 Разделник  А4 , 10 бои , 10 бројки парче 46.00
54 /0904 Разделник  А4 ,12 бои, 12 бројки парче 48.50
54 /0914 Разделник А4  1-20 бројки парче 57.00
54 /0606 Разделник  А4 , 31 бројки (1-31) парче 98.00
54 /0607 Разделник 14 дела (A-Z) парче 71.50
53 /1806 Разделник  А5 , 14 букви Абба парче 30.00
53 /1430 Разделник картонски 23*10,5 парче 1.00
54 /0614 Разделник А4 Јануари-декември парче 35.00
Папки ПВЦ
56 /2649 Папка UR TOZ MK/GLOBOX А4 35 микрони парче 0.935
56 /3400 Папка UR ZA-1297 А4 40 микрони парче 1.00
56 /2520 Папка UR GLOBOX со лента во боја парче 2.31
56 /2612 Папка UR GLOBOX кристал 85микрони парче 3.19
56 /0514 Папка UR STIMY 130 микрони парче 3.85
55 /0547 Папка UR Stimy А4 80 микрони парче 2.97
55 /0135 Папка UR Noki А4  35 микрони 4830XS парче 1.10
55 /1482 Папка UR Noki A4 4830XL парче 1.87
55 /2094 Папка UR Noki Crystal А4  , 130 микрони 4830CR парче 3.85
55 /1783 Папка UR Noki А3   4836P парче 6.6
55 /0522 Папка U А4 , 170 микрони 1/10 парче 43.00
55 /0516 Папка L  Noki A4 транспарент парче 2.64
57 /0523 Папка L  Noki A4 во боја парче 3.20
56 /0155 Папка Globox со метална спирала 101 парче 73.00
57 /2029 Пaпка ARK/GLOBOX  , пвц без метален механизам парче 7.15
57 /0521 Пaпка Noki  , пвц без метален механизам парче 8.69
57 /0521 Пaпка Noki  , пвц со метален механизам (разни бои) парче 12.1
57 /0527 Механизам метален лизгачки парче 4.00
57 /2602 Механизам ПВЦ парче 2.00
58 /2558 Папка Deli 5524  , А5 со патент , транспарент парче 17.50
58 /0515 Папка Deli 5526  , А4 со патент , транспарент парче 24.00
49 /0486 Папка со копче Дели 5505 парче 16.50
58 /1914 Папка со шина А4 Дели 5530 1/5 парче 96.00
58 /0434 Папка со шина  А4 ДЕли 5531 , 1/5 парче 79.00
58 /1910 Папка со шина А4 Дели 5532 1/5 парче 109.00
58 /0431 Папка Deli 5701  , А4 кутија , транспарент парче 108.00
Ташни  ПВЦ, деловни, торбици
60 /0448 Ташна Deli 5556 , А4 пвц со рачка парче 186.00
60 /1345 Ташна Deli 5573 , А4 пвц со рачка парче 192.50
60 /1504 Ташна CFO  , А4 пвц со рачка парче 132.00
61 /2394 Ташна DELI 5557 , А4 пвц,со 12 прегради парче 197.00
61 /0216 Ташна DELI е 39634 А4 со рачка парче 181.50
61 /2632 Ташна DELI 38129 , А4 со рачки и патент парче 214.50
63 /0352 Ташна пулс 20251 парче 1,595.00
63 /0165 Ташна пулс 20253 парче 1,815.00
63 /0367 Ташна пулс 20696 парче 1,815.00
63 /0618 Ташна пулс 20697 парче 1,595.00
64 /1079 Торба пулс 21187 парче 929.50
63 /1240 Торба пулс 21190 парче 929.50
63 /2700 Торба пулс 21234 парче 605.00
64 /2701 Торба пулс 21237 парче 605.00
65 /2785 Торба пулс 21349 парче 1,089.00
64 /2008 Торба пулс 21353 парче 1,089.00
64 /2236 Торба пулс 21357 парче 1,089.00
64 /2381 Торба пулс 20762 парче 715.00
64 /0931 Торба пулс 20815 парче 605.00
65 /0810 Торба пулс 21032 парче 605.00
65 /2371 Торба пулс 20755 парче 605.00
65 /2377 Торба пулс 20780 парче 605.00
65 /3341 Торба пулс 20812 парче 605.00
65 /0007 Торбица пулс 20128 парче 605.00
67 /0010 Торбица пулс 21171 парче 605.00
67 /0202 Торбица пулс 21172 парче 605.00
68 /2456 Торбица пулс 20698 парче 649.00
67 /1469 Торбица пулс 20699 парче 605.00
67 /2315 Торбица пулс 20366 парче 462.00
67 /2699 Торбица пулс 20748 парче 462.00
67 /2702 Торбица пулс 21286 парче 462.00
68 /2703 Торбица пулс 21289 парче 462.00
68 /1304 Торбица пулс 00523 парче 462.00
68 /1610 Торбица пулс 20425 парче 462.00
68 /1644 Торбица пулс 20427 парче 462.00
68 /0986 Торбица пулс 20423 парче 462.00
69 /1020 Торбица пулс 20583 парче 462.00
69 /1182 Торбица пулс 20368 парче 462.00
69 /2492 Торбица пулс 21049 парче 605.00
69 /0956 Торбица пулс 20791 парче 528.00
71 /2668 Ташна едисон 464 парче 1,045.00
69 /2749 Ташна едисон 465 парче 1,045.00
69 /2853 Ташна едисон 461 парче 1,045.00
71 /2719 Ташна едисон 460 парче 1,045.00
71 /1599 Ташна 902 парче 549.00
71 /1604 Ташна 646 парче 935.00
71 /0308 Ташна А06066 парче 506.00
71 /2375 Ташна А06046 парче 236.50
72 /1649 Ташна А06051 парче 148.50
72 /1489 Ташна А06041 парче 109.00
72 /2364 Ташна А06035 парче 148.50
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *