Канцелариски мебел

Mirus за цена од 77,625 денари со вклучен ДДВ

Genida за цена од 64,975 денари со вклучен ДДВ
Ergohuman за цена од 52,982 денари со вклучен ДДВ
Oklahoma за цена од 18,285 и Oklahoma PDH за цена од 19,378 денари со вклучен ДДВ
Davina за цена од 16,402 денари со вклучен ДДВ
Santa Fe S за цена од 14,145 денари со вклучен ДДВ
Santa Fe за цена од 21,735 денари со вклучен ДДВ
Sirio за цена од 13,168 денари со вклучен ДДВ
Sirio S за цена од 7,993 денари со вклучен ДДВ
Hector за цена од 9,189 денари со вклучен ДДВ
Marvin за цена од 9,428 денари со вклучен ДДВ
Melany за цена од 9,948 и Defne за цена од 13,973 денари со вклучен ДДВ
Norman за цена од 9,189 и Lea за цена од 8,798 денари со вклучен ДДВ
M68A за цена од 8,453 и Lea за цена од 8,453 денари со вклучен ДДВ
Florida Steel за цена од 12,869 и Linea Steel за цена од 17,710 денари со вклучен ДДВ
Leonita за цена од 9,143 и Milan за цена од 4,773 денари со вклучен ДДВ
Nebraska за цена од 9,143 и Carina за цена од 6,268 денари со вклучен ДДВ
Hunter за цена од 6,785 и Petersburg за цена од 6,325 денари со вклучен ДДВ
Vectra за цена од 8,740 и Denver за цена од 7,579 денари со вклучен ДДВ
Rony Steel за цена од 5,246 и Relax за цена од 7,647 денари со вклучен ДДВ
Booster за цена од 6,498 и Rumba за цена од 5,246 денари со вклучен ДДВ
Golf за цена од 3,728 и Megane за цена од 4,543 денари со вклучен ДДВ
Marry за цена од 5,175 и Megane за цена од 3,623 денари со вклучен ДДВ
Form за цена од 8,039 и Prestige за цена од 3,439 денари со вклучен ДДВ
Nor 1290 за цена од 7,533 денари; Hocker за цена од 3,278 денари; Labor за цена од 3,048 денари со вклучен ДДВ
Felicia за цена од 1,242 и Taurus за цена од 1,472 денари со вклучен ДДВ
Taurus CR C за цена од 1,817 и Taurus NR Layer за цена од 1,472 денари со вклучен ДДВ
iSit Arm за цена од 3,278 и ISO Bianco за цена од 2,358 денари со вклучен ДДВ
Monte за цена од 3,048 денари; Trik за цена од 1,829 денари; Start за цена од 2,289 денари; Klas за цена од 2,243 денари со вклучен ДДВ
Elf за цена од 2,864 денари; Rado за цена од 2,979 денари; Palma за цена од 2634 денари; Marta за цена од 2,059 денари со вклучен ДДВ
Print Friendly, PDF & Email

Express Office

ЕКСПРЕС ОФИС е фирма основана пред сè да понуди квалитетни производи и врвна услуга. Квалитетот и брзината на испорака како и лојалноста кон нашите клиенти е она што не прави единствени. Нашата визија е да станеме најголемиот дистрибутер на канцелариски материјали на територијата на Република Македонија. Тоа се постигнува со посветеност кон работата, професионалното работење како и експресно испорачување на сите канцелариски и промотивни материјали и опрема. Главни активности на ЕКСПРЕС ОФИС се: - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски, промотивен и училишен материјал - Големопродажба и дистрибуција на канцелариски мебел За да бидеме уште поефикасни во нашето работење, како и поконкурентни на пазарот, вршиме бесплатна достава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *